Mooie bid- wandeltocht t.e.v. Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Op zaterdag 16 oktober jl. werd de jaarlijkse bid- wandeltocht gehouden om de zaligverklaring van Pater Karel te herdenken. Het is inmiddels 22 jaar geleden dat Pater Karel Zalig werd verklaard, dit werd gevolgd door zijn Heiligverklaring op 3 juni 2007, en het was dit jaar dan ook de 22e. bid- wandeltocht. Om 7.00 uur 's-ochtends werd begonnen met een Eucharistieviering in de Pater Karel kapel opgedragen door pastoor H. Broers voor de intenties van de deelnemers.

Wandel- bidtocht t.e.v. H. Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Zaterdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringsdag) zal in Munstergeleen weer de jaarlijkse wandel- bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel gehouden worden. Dit jaar valt dit samen met het begin van de herfstvakantie van de scholen. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de Pater Karel kapel, waar we beginnen met een H. Mis tot intenties van de deelnemers. De tocht is ongeveer 10 km. lang. Onderweg zal bij vijf veldkruisen voor elkaars intenties een tientje van de Rozenkrans worden gebeden. De route is als volgt: vanaf de kapel via het recreatiegebied Windraak naar Oirsbeek (Fatimagrot), dan naar Doenrade van hieruit richting Windraak waar bij de Zusters van het Kostbaar Bloed een koffiestop wordt gemaakt (kosten voor eigen rekening), vervolgens richting parochiekerk van Munstergeleen, waar we afsluiten met een het zingen van het Pater Karellied en de zegen met de reliek van Pater Karel Met deze tocht willen we op deze wijze de herinnering levend houden aan de dag waarop Pater Karel Zalig verklaard werd in 1988, omdat deze datum terecht overvleugeld is door de Heiligverklaringsdatum maar evengoed niet in de vergetelheid mag raken voor ons als trouwe vereerders! Welkom aan alle goede lopers!

Geslaagde Bedevaart naar Dublin

Gepost in Bedevaart

Van 8 t/m 13 juli trok een groep van 47 pelgrims via Mount Argus door Ierland om in de voetsporen van Pater Karel te treden. Een geweldige ervaring! Een van de pelgrims hield een dagverslag bij waar we U graag deelgenoot van willen maken.

Donderdag 3 juni viering 3e. verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Op donderdag 3 juni 2010 zal in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen de 3e. verjaardag van de Heiligverklaring van Pater Karel worden gevierd.

Dit zal gebeuren met een Pontificale Eucharistieviering om 19.00 uur door Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van het Bisdom Haarlem - Amsterdam, als hoofdcelebrant. Hij zal tevens de predicatie verzorgen.

Deze eucharistieviering zal mede worden opgedragen voor de zielenrust van de op 23 februari jl. overleden Prof. Dr. Jan Lelkens, die als medicus lid was van het "Tribunaal" dat de genezing van de heer Dormans op voorspraak van Pater Karel onderzocht en documenteerde.

De Stichting Pater Carolus Houben nodigt de aanwezige Pater Karel-vereerders uit voor een gezellig samenzijn na afloop van deze Eucharistieviering in de pastorietuin, dit onder het genot van een kopje koffie/thee een pilsje of frisdrank.

De deelnemers aan de komende pelgrimsreis van 8 - 13 juli as. naar het Ierland van Pater Karel zijn voor dit alles ook uitgenodigd.

In Memoriam: Prof. Dr. J. Lelkens

Gepost in Munstergeleen

Te heerlen overleed op 23 februari 2010 Prof. Lelkens. Hij was als medicus lid van het "Tribunaal" dat in de periode november 2001 tot februari 2002 de genezing van Dhr. Dormans op voorspraak van Pater Karel onderzocht en documenteerde. Zijn magistrale conclusie, haarfijn gedetailleerd en volledig transparant vormde de afsluiting van de processtukken, die uiteindelijk leidden tot de Heiligverklaring in 2007. Moge hij rusten in vrede!

Terugblik 5 januari, Hoogfeest Pater Karel

Gepost in Munstergeleen

"Ondanks winter, sneeuw en ijs", zo zingt het Kerstlied, vierden we een warme feestdag van Pater Karel in de avonduren. Zón 500 pelgrims verzamelden zich voor de Pontificale Hoogmis, opgedragen door de Bisschop van s'Hertogenbosch Mgr. Antonius Hurkmans. In zijn warme en hartelijke predikatie wist hij op treffende wijze de harten van de pelgrims te raken en zo een sfeer van gebed te scheppen, waardoor Pater Karel a.h.w. weer even voor ons tot leven kwam en we gesterkt werden in ons geloof dat hij vanuit de Hemel ons nog steeds nabij is.