Zilveren Priesterjubileum

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Beste parochianen,image[1]

Afgelopen 28 mei was het 25 jaar geleden dat onze Pastoor in

het jaar 1988 de H. Priesterwijding mocht ontvangen.

Sinds 1995 is hij pastoor van Munstergeleen en sinds 2006 tevens

van Leyenbroek en Ophoven.

 

In datzelfde jaar werd de met hem en onze parochies bevriende,

Pater Giovanni Zubiani –Passionist- op 7 mei tot Priester gewijd.

Hij was te Rome de drijvende kracht achter de Heiligverklaring

van Pater Karel.

Een hartverwarmend feest

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Pater Karel

De vijfde januari, was het dit jaar 2013 eindelijk eens een dag waarop we met een wat aangename, zachte temperatuur het feest van Pater Karel konden vieren. In de avond was het op een niet te noemen miezerig spatje toch droog en windstil, zodat voor de pelgrims de kaarsen-bidtocht aangenaam verliep.

De H.Mis werd bijgewoond door zeker 500 gelovigen, wat een goed gevulde kerk betekende, en zeker ook de sfeer bepaalde. Die sfeer werd nog extra luister bijgezet door de mooie koorzang en niet in de laatste plaats door de hartverwarmende woorden die onze Kardinaal ter overweging meegaf in zijn predicatie.

De tekst van de preek werd door de Kardinaal welwillend ter beschikking gesteld. Wij laten hem hieronder volgen, onderbroken door wat illustraties van de avond.

Honderdtwintigste sterfdag H.Pater Karel

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Munstergeleen

AfbeeldingZaterdag 5 januari zal het 120 jaar geleden zijn (1893) dat Pater Karel zijn aardse leven voltooide om het Hemelse leven binnen te gaan. Een dag om dankbaar te gedenken en hem op deze dag bijzonder te vereren en aan te roepen, opdat hij zijn zegenende handen over ons mag uitstrekken door zijn machtige voorspraak bij O.L.Heer!

Te gast als celebrant en predikant in de Hoogmis zal zijn de verleden jaar nieuw gecreëerde Kardinaal-Aartsbisschop van Utrecht, Zijne Eminentie Mgr. Wilhelmus Eijk. Geboren te Amsterdam, volgde hij zijn priesteropleiding in Limburg en werd in Roermond in 1985 tot priester gewijd, waarna hij vele jaren werkzaam was in verschillende functies binnen ons bisdom, o.a. als professor aan ons seminarie.

Het Ierland van pater Karel, een pelgrimage.

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Dublin

Afbeelding

Voor de derde maal reeds, organiseerde de Stichting Limburgse Bedevaarten van donderdag 5 tot en met dinsdag 10 juli, in samenwerking met de Stichting Pater Carolus Houben een mooie bedevaart naar Mount Argus -Dublin- waar Pater Karel leefde en werkte en waar zijn gebeente rust. In de 6 dagen werd uiteraard royaal aandacht gegeven aan Pater Karel, en gebeden aan zijn tombe, maar eveneens het land waar hij zo graag was doorkruist. Zo werd het een vrome, en tegelijk cultureel leerzame pelgrimage.

Terugblik Lustrumfeest van de Heiligverklaring

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Munstergeleen

Ofschoon het weer niet optimaal was, kon dat toch de devote stemming in de kerk en de hartelijke sfeer tijdens de ontmoeting in de pastorietuin niet drukken. We kijken terug op een geslaagd feest, dankbaar voor allen die hun medewerking daaraan gaven. Vooral dank aan de Bisschop van s' Hertogenbosch voor zijn inspirerende predicatie en hartelijke aanwezigheid. Fijn wat het ook om uit Rome de Generaal-Postulator Pater Giovanni Zubiani in ons midden te hebben, die we inmiddels van harte als een ware vriend van onze Stichting en de Parochie mogen beschouwen.

De beelden spreken voor zich.......

 

 

 

 Parochienieuws