Ierse pelgrims bezoeken Munstergeleen

Gepost in Pater Karel

Door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten te Maastricht is in samenwerking met de Stichting Pater Carolus Houben een bedevaartreis vanuit Dublin naar de geboorteplaats van de Heilige Pater Karel georganiseerd. Een groep van 40 pelgrims zal van vrijdag 3 t/m dinsdag 7 juli o.l.v. Pater Frank Keevins C.P., pastoor van de Parochie waar Pater Karel in Ierland heeft gewerkt, een bezoek brengen aan Munstergeleen om o.a. het geboortehuis van de Heilige Pater Karel te bezoeken.

Vrijdag 3 juli zullen zij om 15.30 uur in Munstergeleen op het Pancratiusplein aankomen, een wandeling door het dorp maken, om 17.00 uur het geboortehuis bezoeken en er aansluitend in de kapel de H. Eucharistie vieren.

Op zondag 5 juli om 08.00 uur en op dinsdag 7 juli om 08.30 uur zullen zij eveneens de H. Eucharistie in de Pater Karel kapel vieren. Door hen wordt verder op zaterdag 4 juli een bezoek gebracht aan de Dom te Keulen, zondag 5 juli aan Luik en Banneux, maandag 6 juli aan Maastricht en dinsdag 7 juli aan Houthem St. Gerlach. Dinsdagmiddag 7 juli nemen zij in Eindhoven weer het vliegtuig naar Dublin.

Het ligt in de bedoeling om in 2010 weer een bedevaart vanuit Munstergeleen naar Dublin te organiseren. Verdere gegevens hierover volgen in de loop van de maand september.

Caroline Tensen op de verjaardag!

Gepost in Munstergeleen

De NCRV start op 15 juni een nieuwe tv-serie genaamd “Familieberichten”. In het kader daarvan waren zij op 3 juni te Munstergeleen om bij gelegenheid van de verjaardag van de Heiligverklaring opnamen te maken van “de genezene” op voorspraak van Pater Karel, Dhr. Dolf Dormans. IMG_0113 En samen met cameraploeg en regisseur was niemand minder dan de bekende presentatrice Mevr. Caroline Tensen naar ons dorp afgereisd om als presentatrice de het programma vorm te geven. Hartelijke interviews werden er gemaakt met Dhr. en Mevr. Dolf en Mia Dormans, in en rond de Karelkapel en op de pastorie met de Pastoor. Vol interesse bezocht zij de kapel en het geboortehuis, waar haar uitleg gegeven werd over het leven van Pater Karel, de geschiedenis van de hoeve en de relieken. DSCF9964

DSCF9951

DSCF9970

Uiteraard was zij in de feestmis aanwezig en vervolgens op het tuinfeest om ook in gezellige sfeer met kinderen en familie Dormans opnames te maken. Wij laten nog weten op welke maandag het opgenomen programma zal worden uitgezonden.

IMG_0122

IMG_0123

IMG_0121

Een geslaagd verjaardagsfeest!

Gepost in Munstergeleen

De dag was stralend, en het dorp mooi gesierd met de vlaggen van Pater Karel, om op 3 juni de tweede verjaardag van zijn heiligverklaring te vieren! In de middaguren zelfs even zonnig warm, wat goed van pas kwam voor de tv-opnamen, maar daarover later meer. Toen om 19.00 uur de Pontificale Hoogmis in de parochiekerk aanving waren er zo’n 400 gelovigen verzameld. Naast de Hulpbisschop –Mgr. Dr. E. de Jong- waren als celebranten aanwezig Deken W. Geurts van Susteren, die als Priesterzoon van Munstergeleen graag zijn heilige Dorpsgenoot kwam eren, en de pastoor van de parochie, H. Broers. De diaconale assistentie werd verzorgd door G. Lomme uit Guttecoven, die van moeders zijde een ver familielid van Pater Karel is. Diaken G. Lomme, Deken W. Geurts Geflankeerd door een schare van misdienaars en acolieten droegen de leden van de “Stichting Pater Carolus Houben” in de intredeprocessie de grote reliek met het vingerkootje uit de zegenende rechterhand van Pater Karel op plechtige wijze de kerk binnen, die bij de andere relieken voor het altaar werd geplaatst. Uiteraard was ook het witte solideo van Paus Benedictus erbij, om onze verbondenheid met de H. Vader tot uitdrukking te brengen. IMG_0094 IMG_0014 Het was een intense viering, met een gloedvolle en makkelijk toegankelijke predicatie van de Hulpbisschop, opgeluisterd door het kerkelijke zangkoor die hun beste klanken lieten horen. IMG_0105 IMG_0104 IMG_0109 Na de mis waren alle aanwezigen genodigd om in de pastorietuin de avond in gezellige sfeer voort te zetten, zoals dat bij een verjaardag past! Van deze mogelijkheid werd van ook goed gebruik gemaakt, op uitnodiging van de “Stichting Pater Carolus Houben”, die de aanwezigen trakteerde op aanvankelijk een, doch later meerdere consumpties. IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 Ondanks dat de zon toen reeds weg was en de wind wat frisjes, drukte dat de stemming allerminst. Velen vonden elkaar in een gezellig gesprek, vaak herinneringen uitwisselend van de pelgrimages naar Rome en Dublin. IMG_0116 IMG_0117 We moge terugkijken op een geslaagde dag, die daar alle aanwezigen aangemerkt werd als voor herhaling vatbaar. Hetgeen wij als Stichting ons dan ook ter harte zullen nemen. Dankbaar zijn we voor allen die op welke wijze dan ook op vrijwillige basis hand en spandiensten boden en materialen ter beschikking stelden. Zonder hen was het niet mogelijk geweest! IMG_0118 vrijwillige inzet en verzorging door Willem

Verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Passionisten

Met dankbaarheid en gepaste trots mogen we de gedenkwaardige dag in ere houden waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Banier St.Pieter 3 juni 2007 Nadat 3 juni 2007 te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder geopende hemelsluizen plaatsvond, op 5 januari 2009 de sterfdag van Pater Karel in Munstergeleen gevierd werd met een prachtig sneeuwtapijt, hopen wij op woensdag 3 juni as. in een zonovergoten Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring te herdenken met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant Mgr. Dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden. Aansluitend aan deze Eucharistieviering nodigt de Stichting Pater Carolus Houben de aanwezige Pater Karel-Vereerders uit om samen in de pastorietuin onder het genot van een lekker kopje koffie/thee of een pilsje herinneringen op te halen over de bedevaarten naar Rome en Dublin, en de festiviteiten te Munstergeleen. (Misschien is het wel leuk om Uw fotoalbum van die dagen eens mee te brengen…..) Tevens is het een mooie gelegenheid om in een gezellige sfeer elkaar als vrienden van Pater Karel wat beter te leren kennen en een gesprekje aan te knopen met de Hulpbisschop en aanwezige priesters. Weet U van harte genodigd en WELKOM! Stichting Pater Carolus Houben

Stichting pelgrimeerde zélf

Gepost in Bedevaart

Dublin reis – Pater Karel Van zaterdagmorgen 7 maart tot dinsdagmiddag 10 maart zijn we met 3 bestuursleden (Wim Hendrix, Herman Greten en Wim Poeth) van de Stichting Pater Carolus Houben vergezeld van de partners en aangevuld met een bestuurslid en partner van het kerkbestuur van Oud-Geleen naar Dublin geweest. Doel was het bezichtigen van de stad Dublin, maar vooral een bezoek brengen aan Mount Argus en Pater Karel. We waren enigszins teleurgesteld toen we na enkele keren navragen steeds een antwoord kregen dat men niet wist waar Mount Argus lag en dat men van Pater Karel nog nooit gehoord had. Maar deze teleurstelling zou later ruimschoots goedgemaakt worden. Het bleek dat ons hotel op minder dan een half uur lopen verwijderd was van Mount Argus. Op zondagmorgen zijn we naar de H. Mis gegaan van 11.00 uur. We waren om 10.45 uur aanwezig. In de kerk zat op dat moment nog bijna niemand. We hebben in een bank plaatsgenomen. Toen ik een Passionist zag aankomen, ben ik meteen naar hem toegegaan en heb ik hem gevraagd of Pater Frank Keevins aanwezig was. Het bleek dat Frank Keevins elders was maar dat de persoon waarmee ik sprak (Pater Kenneth Bradley) zijn plaatsvervanger was. Ik heb hem toen verteld dat wij met een delegatie van het bestuur van de Stichting Pater Carolus Houben aanwezig waren. Hij vertelde mij vervolgens dat hij op dit moment weinig tijd had maar dat hij ons na de H. Mis gaarne te woord wou staan en ons graag wilde rondleiden in het klooster van de Passionisten.dsc_1654-desktop-resolutie Heel groot was onze verbazing toen meteen aan het begin van de H. Mis de priester in zijn openingswoord de mensen van het bestuur van de Stichting Pater Carolus Houben welkom heette, ons bedankte voor alles wat wij gedaan hadden, maar vooral ons bedankte voor de gastvrije ontvangst van de Passionisten rondom de festiviteiten van de Heilig verklaring van Pater Karel in juni 2007. Hij wenste ons vervolgens een aangenaam en prettig verblijf toe in Dublin. Daarna ontstond een zeer luid en warm applaus van de aanwezigen in een inmiddels overvolle grote kerk. Vervolgens zei de priester: “jullie krijgen nu wel applaus maar niemand kan zien wie jullie zijn, dus ga maar eens staan”. Nadat wij hieraan gevolg hadden gegeven kwam er wederom een oorverdovend, hartverwarmend applaus. Aan het einde van de H. Mis werden we nogmaals door de preister bedankt voor alles wat we gedaan hadden in de kader van de Heilig verklaring en hij wenste ons nogmaals een aangenaam en prettig verblijf toe in Dublin. Na de zegen stond ons zo mogelijk een nog grotere verrassing te wachten. Zeer vele kerkgangers kwamen naar ons toe om onze handen te schudden om ons te bedanken voor al datgene wat we voor Pater Karel gedaan hadden en om ons een prettig verblijf toe te wensen in Dublin. Zeer hartverwarmend! Het deed je echt goed. Onze reis naar Dublin was op dat moment reeds geslaagd. Nadat we vervolgens achter/naast het altaar een kleine tentoonstelling over Pater Karel hadden bezichtigd en de graftombe van Pater Karel hadden gezien kwam Pater Kenneth Bradley ons halen voor de rondleiding door het klooster. We hebben daar onder andere de kamer van Pater Karel – nu ingericht als kapel – mogen zien. Daarna zijn we met Pater Kenneth nog naar het graf van Pater Karel gegaan. We hebben vervolgens – nadat we Pater Kenneth uitvoerig bedankt hebben - afscheid genomen van Mount Argus en Pater Karel. Het heeft op ons allen een zeer diepe indruk achtergelaten. dsc_1665-desktop-resolutie Nadat we de volgende dagen Dublin nog verkend hadden was het dinsdagmiddag weer tijd om naar huis c.q. het vliegveld te gaan. We moesten in de stadsbus ergens overstappen naar de bus die ons naar het vliegveld zou brengen, maar niemand kon ons precies vertellen waar we moesten overstappen. In de bus zat naast mij een dame van ongeveer 70 jaar oud en zij had in de gaten dat wij buitenlanders waren en iets niet wisten. Ik heb haar toen verteld dat wij niet wisten waar we moesten overstappen. Zij zou mij wel vertellen waar dat punt was. Nadat ik had gezegd dat we Dublin een mooie stad vonden begon zij mij te vertellen dat ze in Dublin geboren was en dat Dublin de laatste jaren voor veel inwoners van Dublin erg duur geworden was. Aan haar droevig en bezorgd gezicht was te zien dat ze dat heel erg meende. Toen vervolgens ter sprake kwam dat wij speciaal gekomen waren voor Pater Karel veranderde haar gezicht in een keer in een spontaan lachend gezicht waarbij de tranen uit haar ogen kwamen. Heel duidelijk dat zij een goede band heeft met Pater Karel. Helaas waren we toen op het punt gekomen waar we moesten overstappen. De bewuste dame vertelde niet alleen dat we hier moesten overstappen, maar ze stapte zelf mee uit om ons aan te geven (z e ging zelfs nog in een boekhandel vragen) waar we naar toe moesten lopen om de bus te nemen naar het vliegveld. Voldaan na het bezoek van het mooie Dublin, maar vooral voldaan na alles wat we over Pater Karel hadden gehoord en gezien stapten we even later in het vliegtuig. Een zeer positieve ervaring rijker.

Wim Poeth Voorzitter Stichting Pater Carolus Houben.

Romantisch Pater Karelfeest

Gepost in Munstergeleen

Maandag 5 januari was het de 116e sterfdag van Pater Karel, zijn geboortedag voor de hemel. Traditiegetrouw een grote feestdag voor Munstergeleen en de vele vereerders die op zijn voorspraak hun vertrouwen stellen. Twee gastpaters mochten we verwelkomen, die zaterdag al arriveerden: uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p. en uit München Pater Gregor Lenzen c.p. links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis[links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis]

Het was echter wel even schrikken bij het ontwaken in de vroege ochtend, toen bleek dat er een pak sneeuw van zo’n 25 cm het hele Limburgse land bedekt had, en uiteraard Munstergeleen daar niet van uitgezonderd. Met de voorspelling dat het zou aanhouden en de vost nog strenger zou gaan worden gedurende de dag. Wat zou dat gaan worden in de avond, zouden er wel pelgrims dúrven komen onder deze barre weersomstandigheden? Een half uur voor de Hoogmis zat er pas een handjevol mensen in de kerk, edoch, even voor 19.00 uur stroomde het vol en mochten we ons toch verheugen op een goed gevulde kerk met zo’n 400 pelgrims die “ondanks winter, sneeuw en ijs” tóch gekomen waren. 17 22 Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis was ook tijdig aanwezig en Hoofdcelebrant deze dag. Verdere celebranten waren uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p., uit München Pater Gregor Lenzen c.p., van de Nederlandse Passionisten de Provinciaal Pater Leo Bos, Pater Martin de Korte en Pater Mark-Robin Hoogland, Munstergeleens Priesterzoon Giljam Coumans, Professor Stefaan van Calster, Pastoor Steph Nevelstein van Hoensbroek, en Harrie Broers de pastoor van Munstergeleen. Diaconale assistentie werd verleend door Hub van Dijk uit Geleen. 32 img_00492[ 52 62 Ook de misdienaars en acolieten waren compleet paraat, alsmede het kerkelijk zangkoor. Het werd een intense Eucharistie ter ere van onze Pater Karel, waarbij we onze noden en intenties in zijn zegenende handen legden. Na de Mis werd het romantisch toen de hele schare van gelovigen zich na het zingen van het Pater Karel lied naar buiten begaf om in kaarsenprocessie door de krakende sneeuw naar de Karelkapel te trekken om de Relieken te gaan vereren. 81 71 91 Een mooie stoet werd gevormd die zich een weg baande door de sneeuw, langs de met vlaggen gesierde huizen, waarbij de verschillende buurtschappen de straten hadden geïllumineerd met kaarslantaarns en voor vele vensters kaarsen brandden. 112 De Fanfare moest helaas verstek laten gaan vanwege de strenge vorst omdat de ventielen der instrumenten zouden bevriezen. Dan maar klokgelui, en warm bidden en zingen onder geleide van de Broedermeesters van de Broederschap Sittard-Kevelaer die present waren. 101 In de kapel werden de relieken aangeboden door de beide gastpaters, zong het koor uit volle borst en eenmaal buiten werden de pelgrims getrakteerd door de Oud Prinsen van Munstergeleen op een beker warme chocomel of glühwein, aangeboden door de Stichting Pater Carolus Houben. En dat ging er in en werd door allen hogelijk gewaardeerd! 121 131 141 151 Het was een gezellige afsluiting van een geslaagd Pater Karel feest, waarbij de chocomel en gluhwein voor herhaling vatbaar is! Wij danken alle vrijwilligers van de parochie, rond de kapel, uit de buurten en de verschillende verenigingen die dit mede mogelijk maakten door hun bereidwillige inzet! En zo werd de dag die met vrees begon vanwege de sneeuw, juist door diezelfde sneeuw tot een romantische feestdag!

 

 

 

 Parochienieuws