Verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Passionisten

Met dankbaarheid en gepaste trots mogen we de gedenkwaardige dag in ere houden waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Banier St.Pieter 3 juni 2007 Nadat 3 juni 2007 te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder geopende hemelsluizen plaatsvond, op 5 januari 2009 de sterfdag van Pater Karel in Munstergeleen gevierd werd met een prachtig sneeuwtapijt, hopen wij op woensdag 3 juni as. in een zonovergoten Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring te herdenken met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant Mgr. Dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden. Aansluitend aan deze Eucharistieviering nodigt de Stichting Pater Carolus Houben de aanwezige Pater Karel-Vereerders uit om samen in de pastorietuin onder het genot van een lekker kopje koffie/thee of een pilsje herinneringen op te halen over de bedevaarten naar Rome en Dublin, en de festiviteiten te Munstergeleen. (Misschien is het wel leuk om Uw fotoalbum van die dagen eens mee te brengen…..) Tevens is het een mooie gelegenheid om in een gezellige sfeer elkaar als vrienden van Pater Karel wat beter te leren kennen en een gesprekje aan te knopen met de Hulpbisschop en aanwezige priesters. Weet U van harte genodigd en WELKOM! Stichting Pater Carolus Houben

Stichting pelgrimeerde zélf

Gepost in Bedevaart

Dublin reis – Pater Karel Van zaterdagmorgen 7 maart tot dinsdagmiddag 10 maart zijn we met 3 bestuursleden (Wim Hendrix, Herman Greten en Wim Poeth) van de Stichting Pater Carolus Houben vergezeld van de partners en aangevuld met een bestuurslid en partner van het kerkbestuur van Oud-Geleen naar Dublin geweest. Doel was het bezichtigen van de stad Dublin, maar vooral een bezoek brengen aan Mount Argus en Pater Karel. We waren enigszins teleurgesteld toen we na enkele keren navragen steeds een antwoord kregen dat men niet wist waar Mount Argus lag en dat men van Pater Karel nog nooit gehoord had. Maar deze teleurstelling zou later ruimschoots goedgemaakt worden. Het bleek dat ons hotel op minder dan een half uur lopen verwijderd was van Mount Argus. Op zondagmorgen zijn we naar de H. Mis gegaan van 11.00 uur. We waren om 10.45 uur aanwezig. In de kerk zat op dat moment nog bijna niemand. We hebben in een bank plaatsgenomen. Toen ik een Passionist zag aankomen, ben ik meteen naar hem toegegaan en heb ik hem gevraagd of Pater Frank Keevins aanwezig was. Het bleek dat Frank Keevins elders was maar dat de persoon waarmee ik sprak (Pater Kenneth Bradley) zijn plaatsvervanger was. Ik heb hem toen verteld dat wij met een delegatie van het bestuur van de Stichting Pater Carolus Houben aanwezig waren. Hij vertelde mij vervolgens dat hij op dit moment weinig tijd had maar dat hij ons na de H. Mis gaarne te woord wou staan en ons graag wilde rondleiden in het klooster van de Passionisten.dsc_1654-desktop-resolutie Heel groot was onze verbazing toen meteen aan het begin van de H. Mis de priester in zijn openingswoord de mensen van het bestuur van de Stichting Pater Carolus Houben welkom heette, ons bedankte voor alles wat wij gedaan hadden, maar vooral ons bedankte voor de gastvrije ontvangst van de Passionisten rondom de festiviteiten van de Heilig verklaring van Pater Karel in juni 2007. Hij wenste ons vervolgens een aangenaam en prettig verblijf toe in Dublin. Daarna ontstond een zeer luid en warm applaus van de aanwezigen in een inmiddels overvolle grote kerk. Vervolgens zei de priester: “jullie krijgen nu wel applaus maar niemand kan zien wie jullie zijn, dus ga maar eens staan”. Nadat wij hieraan gevolg hadden gegeven kwam er wederom een oorverdovend, hartverwarmend applaus. Aan het einde van de H. Mis werden we nogmaals door de preister bedankt voor alles wat we gedaan hadden in de kader van de Heilig verklaring en hij wenste ons nogmaals een aangenaam en prettig verblijf toe in Dublin. Na de zegen stond ons zo mogelijk een nog grotere verrassing te wachten. Zeer vele kerkgangers kwamen naar ons toe om onze handen te schudden om ons te bedanken voor al datgene wat we voor Pater Karel gedaan hadden en om ons een prettig verblijf toe te wensen in Dublin. Zeer hartverwarmend! Het deed je echt goed. Onze reis naar Dublin was op dat moment reeds geslaagd. Nadat we vervolgens achter/naast het altaar een kleine tentoonstelling over Pater Karel hadden bezichtigd en de graftombe van Pater Karel hadden gezien kwam Pater Kenneth Bradley ons halen voor de rondleiding door het klooster. We hebben daar onder andere de kamer van Pater Karel – nu ingericht als kapel – mogen zien. Daarna zijn we met Pater Kenneth nog naar het graf van Pater Karel gegaan. We hebben vervolgens – nadat we Pater Kenneth uitvoerig bedankt hebben - afscheid genomen van Mount Argus en Pater Karel. Het heeft op ons allen een zeer diepe indruk achtergelaten. dsc_1665-desktop-resolutie Nadat we de volgende dagen Dublin nog verkend hadden was het dinsdagmiddag weer tijd om naar huis c.q. het vliegveld te gaan. We moesten in de stadsbus ergens overstappen naar de bus die ons naar het vliegveld zou brengen, maar niemand kon ons precies vertellen waar we moesten overstappen. In de bus zat naast mij een dame van ongeveer 70 jaar oud en zij had in de gaten dat wij buitenlanders waren en iets niet wisten. Ik heb haar toen verteld dat wij niet wisten waar we moesten overstappen. Zij zou mij wel vertellen waar dat punt was. Nadat ik had gezegd dat we Dublin een mooie stad vonden begon zij mij te vertellen dat ze in Dublin geboren was en dat Dublin de laatste jaren voor veel inwoners van Dublin erg duur geworden was. Aan haar droevig en bezorgd gezicht was te zien dat ze dat heel erg meende. Toen vervolgens ter sprake kwam dat wij speciaal gekomen waren voor Pater Karel veranderde haar gezicht in een keer in een spontaan lachend gezicht waarbij de tranen uit haar ogen kwamen. Heel duidelijk dat zij een goede band heeft met Pater Karel. Helaas waren we toen op het punt gekomen waar we moesten overstappen. De bewuste dame vertelde niet alleen dat we hier moesten overstappen, maar ze stapte zelf mee uit om ons aan te geven (z e ging zelfs nog in een boekhandel vragen) waar we naar toe moesten lopen om de bus te nemen naar het vliegveld. Voldaan na het bezoek van het mooie Dublin, maar vooral voldaan na alles wat we over Pater Karel hadden gehoord en gezien stapten we even later in het vliegtuig. Een zeer positieve ervaring rijker.

Wim Poeth Voorzitter Stichting Pater Carolus Houben.

Romantisch Pater Karelfeest

Gepost in Munstergeleen

Maandag 5 januari was het de 116e sterfdag van Pater Karel, zijn geboortedag voor de hemel. Traditiegetrouw een grote feestdag voor Munstergeleen en de vele vereerders die op zijn voorspraak hun vertrouwen stellen. Twee gastpaters mochten we verwelkomen, die zaterdag al arriveerden: uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p. en uit München Pater Gregor Lenzen c.p. links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis[links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis]

Het was echter wel even schrikken bij het ontwaken in de vroege ochtend, toen bleek dat er een pak sneeuw van zo’n 25 cm het hele Limburgse land bedekt had, en uiteraard Munstergeleen daar niet van uitgezonderd. Met de voorspelling dat het zou aanhouden en de vost nog strenger zou gaan worden gedurende de dag. Wat zou dat gaan worden in de avond, zouden er wel pelgrims dúrven komen onder deze barre weersomstandigheden? Een half uur voor de Hoogmis zat er pas een handjevol mensen in de kerk, edoch, even voor 19.00 uur stroomde het vol en mochten we ons toch verheugen op een goed gevulde kerk met zo’n 400 pelgrims die “ondanks winter, sneeuw en ijs” tóch gekomen waren. 17 22 Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis was ook tijdig aanwezig en Hoofdcelebrant deze dag. Verdere celebranten waren uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p., uit München Pater Gregor Lenzen c.p., van de Nederlandse Passionisten de Provinciaal Pater Leo Bos, Pater Martin de Korte en Pater Mark-Robin Hoogland, Munstergeleens Priesterzoon Giljam Coumans, Professor Stefaan van Calster, Pastoor Steph Nevelstein van Hoensbroek, en Harrie Broers de pastoor van Munstergeleen. Diaconale assistentie werd verleend door Hub van Dijk uit Geleen. 32 img_00492[ 52 62 Ook de misdienaars en acolieten waren compleet paraat, alsmede het kerkelijk zangkoor. Het werd een intense Eucharistie ter ere van onze Pater Karel, waarbij we onze noden en intenties in zijn zegenende handen legden. Na de Mis werd het romantisch toen de hele schare van gelovigen zich na het zingen van het Pater Karel lied naar buiten begaf om in kaarsenprocessie door de krakende sneeuw naar de Karelkapel te trekken om de Relieken te gaan vereren. 81 71 91 Een mooie stoet werd gevormd die zich een weg baande door de sneeuw, langs de met vlaggen gesierde huizen, waarbij de verschillende buurtschappen de straten hadden geïllumineerd met kaarslantaarns en voor vele vensters kaarsen brandden. 112 De Fanfare moest helaas verstek laten gaan vanwege de strenge vorst omdat de ventielen der instrumenten zouden bevriezen. Dan maar klokgelui, en warm bidden en zingen onder geleide van de Broedermeesters van de Broederschap Sittard-Kevelaer die present waren. 101 In de kapel werden de relieken aangeboden door de beide gastpaters, zong het koor uit volle borst en eenmaal buiten werden de pelgrims getrakteerd door de Oud Prinsen van Munstergeleen op een beker warme chocomel of glühwein, aangeboden door de Stichting Pater Carolus Houben. En dat ging er in en werd door allen hogelijk gewaardeerd! 121 131 141 151 Het was een gezellige afsluiting van een geslaagd Pater Karel feest, waarbij de chocomel en gluhwein voor herhaling vatbaar is! Wij danken alle vrijwilligers van de parochie, rond de kapel, uit de buurten en de verschillende verenigingen die dit mede mogelijk maakten door hun bereidwillige inzet! En zo werd de dag die met vrees begon vanwege de sneeuw, juist door diezelfde sneeuw tot een romantische feestdag!

Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar!

Gepost in Pater Karel

"Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer" (Lc. 2,11) "Natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus" chrsitmas2-1 Bij gelegenheid van het geboortefeest van onze Heer en het begin van het nieuwe jaar bieden wij U van harte onze beste wensen aan met ons gebed om Gods zegen!

Domini nostri Nativitatis celebratione occurrente novoque anno ineunte toto corde omina nostra Vobis pandimus, Divinam benedictionem implorantes.

Stichting Pater Carolus Houben, Passionisten Nederlandse Provincie, Passionisten Generaal Bestuur Rome.

5 januari 2009: Feestdag H.Pater Karel

Gepost in Munstergeleen

Op maandag 5 januari zullen we de 116e sterfdag van onze Heilige pater Karel vieren en hem op deze dag bijzonder eren. We doen dat in hoog en internationaal gezelschap. Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis zal deze avond celebrant en predikant zijn, terwijl uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer (Passionist) en uit Duitsland Pater Gregor Lenzen(Passionist-Provinciaal van Beieren en Oostenrijk) overkomen voor deze feestelijke dag. Verder verwachten we de Nederlandse Provinciaal Pater Leo Bos, alsmede verschillende andere priesters. Om 19.00 uur is er een Pontificale Hoogmis, waarna we in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze bidtocht toegezegd. afb0401 De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C. Houbenstraat, kapel. We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de bidtocht achterom in het park achter de kapel, terwijl we luisteren naar de klanken van de fanfare. Laten we dankbaar om Gods genade die we mogen ervaren door middel van onze Pater Karel zijn feestdag in blijdschap en met velen vieren Wij nodigen U allen uit tot deelname. Ook zou het mooi zijn indien U voor deze gelegenheid de Pater Karel vlag zou willen uithangen. Mogen we U voorstellen dat te doen vanaf zaterdagnamiddag 3 januari tot dinsdagochtend 6 januari. Dan bewijst de vlag opnieuw zijn dienst en krijgt het dorp weer even een feestelijke aanblik, trots als we mogen zijn op onze Heilige Dorpsgenoot!

Mgr. Hurkmans, Bisschop van s' Hertogenbosch

Gepost in Bedevaart

In een stapvolle kapel celebreerde de Bisschop van s' Hertogenbosch Mgr. Antonius Hurkmans in de avond van 26 augustus de H.Mis. Hij toonde zich al eerder een vriend van Pater Karel daar hij al eens de plechtigheid ter herdenking van de Zaligverklaring in de parochiekerk vierde en aanwezig was het vorige jaar bij de dankmis en processie van 24 juni, na de Heiligverklaring. Was hij bij die laatste aanweizgheid gekweld door hevige pijnen vanwege een enorme hernia, vandaag kwam hij persoonlijk ter bedevaart om Pater Karel dank te zeggen en tevens te bidden voor het welzijn van het grootste diocees van het land waarvan hij de herder mag zijn. De aanwezige gelovigen sloten zich dan ook van harte in gebed en gezang bij zijn intenties aan: - Voor Bisschop Antonius Hurkmans, dat hij met inspiratie en beleid met hernieuwd elan leiding kan geven aan het bisdom s’ Hertogenbosch… - Voor hen die de keuze voor nieuwe hulpbisschoppen voor ’t bisdom Den Bosch moeten maken en beoordelen, dat de H.Geest hen wijsheid en inzicht schenke om tot heil van de Kerk de juiste mannen voor te dragen…. - Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven, dat voldoende jonge mensen de radicale stap voor een leven met Christus en de Kerk durven zetten…. - Voor allen die in de pastoraal van het bisdom s’ Hertogenbosch werkzaam zijn, dat zij met vreugde kunnen arbeiden in Gods wijngaard en zo velen weten te inspireren de weg van Christus te gaan…. Aan het einde van de H.Mis, na de Bisschoppelijke Zegen, ontving de Bisschop zelf de zegen met de Reliek van Pater Karel, waarna hij met deze Reliek de gelovigen zegende en ter verering aanbood. Moge Pater Karel zijn intenties met Zijn hemelse Zegen en Voorspraak begeleiden! Uiteraard konden we hem niet huiswaards laten gaan, zonder eerst koffie met versgebakken Limburgse aardbeienvla met slagroom. En dat 't hem goed deed, komend uit de traditie van de Bossche Bollen, mag U voor zeker aannemen. Overigens werd deze H.Mis rechtstreeks uitgezonden door de nieuwe Katholieke Radiozender "Radio Maria", die te vinden is op de Middengolf op 675 Mhz. www.radiomaria.nl
 

 

 

 Parochienieuws