Jaarlijkse bid- wandeltocht t.e.v. Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Vrijdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringsdag) as. zal vanaf de Pater Karel kapel te Munstergeleen om 7.00 uur vertrokken worden voor de jaarlijkse Bid- en wandeltocht door de velden en langs veldkruisen. Bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden voor elkaars intenties. De tocht zal ongeveer 10 kilometer lang zijn, waarbij onderweg een koffiestop (kosten voor eigen rekening) is ingelast. Om ongeveer 10 uur zijn we terug aan de Pater Karel kapel waar we afsluiten met een Eucharistieviering voor de intenties van de deelnemers. Met deze tocht willen we de herinnering levend houden aan de dag waarop Pater Karel Zalig verklaard werd in 1988, omdat deze datum terecht overvleugeld is door de Heiligverklaringsdatum, maar evengoed niet in de vergetelheid mag raken voor ons als trouwe vereerders. Welkom aan alle goede lopers!

Familieberichten: Caroline Tensen "volgt" Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Op maandag 13 juli tussen 22.10 en 22.55 uur wordt via Nederland 1 het NCRV- programma "Familieberichten" uitgezonden. In dit programma kunt U de opnames zien die gemaakt werden op woensdag 3 juni 2009 te Munstergeleen naar aanleiding van de herdenking van de Heiligverklaring van Pater Karel Houben op 3 juni 2007. In deze uitzending komen o.a. de heer Dolf Dormans, die op voorspraak van pater Karel op medisch onverklaarbare wijze genas, en pastoor Harrie Broers uit Munstergeleen aan het woord.

Ierse pelgrims bezoeken Munstergeleen

Gepost in Pater Karel

Door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten te Maastricht is in samenwerking met de Stichting Pater Carolus Houben een bedevaartreis vanuit Dublin naar de geboorteplaats van de Heilige Pater Karel georganiseerd. Een groep van 40 pelgrims zal van vrijdag 3 t/m dinsdag 7 juli o.l.v. Pater Frank Keevins C.P., pastoor van de Parochie waar Pater Karel in Ierland heeft gewerkt, een bezoek brengen aan Munstergeleen om o.a. het geboortehuis van de Heilige Pater Karel te bezoeken.

Vrijdag 3 juli zullen zij om 15.30 uur in Munstergeleen op het Pancratiusplein aankomen, een wandeling door het dorp maken, om 17.00 uur het geboortehuis bezoeken en er aansluitend in de kapel de H. Eucharistie vieren.

Op zondag 5 juli om 08.00 uur en op dinsdag 7 juli om 08.30 uur zullen zij eveneens de H. Eucharistie in de Pater Karel kapel vieren. Door hen wordt verder op zaterdag 4 juli een bezoek gebracht aan de Dom te Keulen, zondag 5 juli aan Luik en Banneux, maandag 6 juli aan Maastricht en dinsdag 7 juli aan Houthem St. Gerlach. Dinsdagmiddag 7 juli nemen zij in Eindhoven weer het vliegtuig naar Dublin.

Het ligt in de bedoeling om in 2010 weer een bedevaart vanuit Munstergeleen naar Dublin te organiseren. Verdere gegevens hierover volgen in de loop van de maand september.

Caroline Tensen op de verjaardag!

Gepost in Munstergeleen

De NCRV start op 15 juni een nieuwe tv-serie genaamd “Familieberichten”. In het kader daarvan waren zij op 3 juni te Munstergeleen om bij gelegenheid van de verjaardag van de Heiligverklaring opnamen te maken van “de genezene” op voorspraak van Pater Karel, Dhr. Dolf Dormans. IMG_0113 En samen met cameraploeg en regisseur was niemand minder dan de bekende presentatrice Mevr. Caroline Tensen naar ons dorp afgereisd om als presentatrice de het programma vorm te geven. Hartelijke interviews werden er gemaakt met Dhr. en Mevr. Dolf en Mia Dormans, in en rond de Karelkapel en op de pastorie met de Pastoor. Vol interesse bezocht zij de kapel en het geboortehuis, waar haar uitleg gegeven werd over het leven van Pater Karel, de geschiedenis van de hoeve en de relieken. DSCF9964

DSCF9951

DSCF9970

Uiteraard was zij in de feestmis aanwezig en vervolgens op het tuinfeest om ook in gezellige sfeer met kinderen en familie Dormans opnames te maken. Wij laten nog weten op welke maandag het opgenomen programma zal worden uitgezonden.

IMG_0122

IMG_0123

IMG_0121

Een geslaagd verjaardagsfeest!

Gepost in Munstergeleen

De dag was stralend, en het dorp mooi gesierd met de vlaggen van Pater Karel, om op 3 juni de tweede verjaardag van zijn heiligverklaring te vieren! In de middaguren zelfs even zonnig warm, wat goed van pas kwam voor de tv-opnamen, maar daarover later meer. Toen om 19.00 uur de Pontificale Hoogmis in de parochiekerk aanving waren er zo’n 400 gelovigen verzameld. Naast de Hulpbisschop –Mgr. Dr. E. de Jong- waren als celebranten aanwezig Deken W. Geurts van Susteren, die als Priesterzoon van Munstergeleen graag zijn heilige Dorpsgenoot kwam eren, en de pastoor van de parochie, H. Broers. De diaconale assistentie werd verzorgd door G. Lomme uit Guttecoven, die van moeders zijde een ver familielid van Pater Karel is. Diaken G. Lomme, Deken W. Geurts Geflankeerd door een schare van misdienaars en acolieten droegen de leden van de “Stichting Pater Carolus Houben” in de intredeprocessie de grote reliek met het vingerkootje uit de zegenende rechterhand van Pater Karel op plechtige wijze de kerk binnen, die bij de andere relieken voor het altaar werd geplaatst. Uiteraard was ook het witte solideo van Paus Benedictus erbij, om onze verbondenheid met de H. Vader tot uitdrukking te brengen. IMG_0094 IMG_0014 Het was een intense viering, met een gloedvolle en makkelijk toegankelijke predicatie van de Hulpbisschop, opgeluisterd door het kerkelijke zangkoor die hun beste klanken lieten horen. IMG_0105 IMG_0104 IMG_0109 Na de mis waren alle aanwezigen genodigd om in de pastorietuin de avond in gezellige sfeer voort te zetten, zoals dat bij een verjaardag past! Van deze mogelijkheid werd van ook goed gebruik gemaakt, op uitnodiging van de “Stichting Pater Carolus Houben”, die de aanwezigen trakteerde op aanvankelijk een, doch later meerdere consumpties. IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 Ondanks dat de zon toen reeds weg was en de wind wat frisjes, drukte dat de stemming allerminst. Velen vonden elkaar in een gezellig gesprek, vaak herinneringen uitwisselend van de pelgrimages naar Rome en Dublin. IMG_0116 IMG_0117 We moge terugkijken op een geslaagde dag, die daar alle aanwezigen aangemerkt werd als voor herhaling vatbaar. Hetgeen wij als Stichting ons dan ook ter harte zullen nemen. Dankbaar zijn we voor allen die op welke wijze dan ook op vrijwillige basis hand en spandiensten boden en materialen ter beschikking stelden. Zonder hen was het niet mogelijk geweest! IMG_0118 vrijwillige inzet en verzorging door Willem
 

 

 

 Parochienieuws