Achtste Verjaardag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.

Woensdag 3 juni a.s. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant: de Deken van Sittard, Mgr. W. Van Rens, in concelebratie met de pastoor, passionisten en buurtpastoors.

Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

clip_image004clip_image002

Pater Karel Mis 05-01-2015

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Maandag 5 januari 2015, de 122e sterfdag van Pater Karel, verzamelden zich in de Pontificale Hoogmis wederom zo'n 600 pelgrims om onze eigen Heilige Pater Karel te eren. De hoofdcelebrant was Mgr. Dr. A. Dupuy, Apostolisch Nuntius in Nederland. Concelebranten waren H. Broers, pastoor, de Nederlandse Provinciaal der Passionisten Pater Mark-Robin Hoogland, Pater Martin passionist, Pastoor J. Geelen van Spaubeek, Pastoor H. Janssen van Eijsden, Dr. B. Hegge Spirituaal van het Seminarie, Pater A. Kuster s.s.s. en Rector Dr. R. Goertz Na de mis werd in kaarsenprocessie naar het geboortehuis getrokken, om aldaar de relieken te vereren. Lees verder om de foto’s te bekijken.

Feestdag Heilige Pater Karel 2015

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Feestdag

Maandag 5 januari is het 122 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor deze feestelijke gelegenheid zal de Apostolisch Nuntius uit Den Haag, -vertegenwoordiger van Paus Franciscus in Nederland- Mgr. Dr. André Dupuy onze bijzondere gast zijn en de Hoogmis celebreren. Mgr. Dupuy werkte op de nuntiaturen in Venezuela, Tanzania, Nederland, Libanon, Iran, Ierland en bij de permanente vertegenwoordiging van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

clip_image002

Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1993 tot titulair aartsbisschop van Selsea en tot apostolisch nuntius van Ghana, Togo en Benin.

In 2000 werd hij nuntius in Venezuela. In 2005 werd hij nuntius bij de Europese Unie in Brussel. Een jaar later werd hij daarnaast de eerste nuntius in het Vorstendom Monaco.

In 2011 benoemde paus Benedictus XVI Dupuy tot nuntius in Nederland.

Zevende Verjaardag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Foto's-0070De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.
Dinsdag 3 juni as. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant:
Mgr. Dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Feestdag Heilige Pater Karel 2014

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Zondag 5 januari, de 121e sterfdag van Pater Karel, verzamelden zich in de Pontificale Hoogmis zo'n 600 pelgrims om onze Heilige te eren. De hoofdcelebrant was Mgr. Dr. J. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. In zijn predicatie schetste hij een mooi beeld van het leven van Pater Karel, gekoppeld aan onze leefsituatie. De preek is na te lezen op: www.arsacal.nl  Concelebranten waren o.a. de Nederlandse Provinciaal, Pater Mark-Robin Hoogland, Pater Martin de Korte en uit Rome Pater Alessandro Foppoli, en verder verschillende priesters uit de omgeving. Na de mis werd in kaarsenprocessie naar het geboortehuis getrokken, om aldaar de relieken te vereren. Lees verder (via de dubbele pijl) om te foto's te bekijken.