11e verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Op zondag 3 juni zal het 11 jaar gelden zijn dat pater Karel werd heiligverklaard. Dit jaar valt dat samen met de door de Passionisten jaarlijks te houden Biddag ter ere van Pater Karel op de eerste zondag van juni. In goed overleg met de Passionisten is besloten om samen één programma te maken, waarbij het ochtendprogramma in de parochiekerk en Hoeve-Halmans zal plaatshebben, het middagprogramma wordt gehouden in en rond de kapel van Pater Karel.

1. Ochtendprogramma

De Hoogmis in de parochiekerk zal zijn om 10.30 uur. Ze wordt gecelebreerd en gepreekt door Pater Tiny Thomassen c.p. (voorzitter Beheersstichting Karelkapel), in concelebratie met overige Passionisten, Pastoor en mogelijk gastpriesters. Aansluitend zo tegen 12.00 uur is er een lunch en ontmoeting in de schuur en op de binnenplaats van Hoeve-Halmans aan de Overstraat 5.

2. Middagprogramma

12.45 uur: Beeldmeditatie in de Pater Karel Kapel.

13.45 uur: Moment van stilte.

14.00 uur: Rozenkransgebed, De geheimen van het Licht.

15.00 uur: Kruiswegoefening in het park.

16.00 uur: Slotviering bij de Mariagrot.

 image

De Provinciaal, Pater Mark-Robin Hoogland schrijft ter uitnodiging:

…”Heiligverklaring betekent de bevestiging van wat velen al geloofden: dat Pater Karel – nu vanuit de hemel – aandacht voor ons blijft houden, ons hoort en zegent, zoals hij dat tijdens zijn aardse leven voor de mensen heeft gedaan die bij hem kwamen.

Nu wij gelovig erkennen dat hij bij God woont, kunnen we er nòg meer op vertrouwen dat onze vragen en gebeden worden gehoord en verhoord. Voor zoveel goeds ben ik dankbaar!

Velen weten de Kapel te vinden: mensen uit de buurt en van verder weg, ouderen en jongeren. Het is geweldig als je een plek hebt gevonden als deze, waar je rust en vrede vindt. De Kapel is een plaats waar je mag weten dat je welkom bent en gehoord wordt – wie je ook bent. De meeste mensen komen hier in alle stilte, alleen of met hun dierbaren: een gebed, een kaars, vragen om datgene wat je nodig hebt om te léven. Soms lees ik in het intentieboek en bid ik mee met degenen die hun vragen hebben opgeschreven.

Twee keer per week en op een paar bijzondere data vieren we in Kapel Eucharistie. Eucharistie betekent dankzegging – dankzegging voor al het goede dat wij krijgen en gekregen hebben. Telkens als ik erbij stilsta, realiseer ik mij hoeveel ik gekregen heb – ondanks allerlei tegenslagen en juist ook in moeilijke omstandigheden. Misschien was het niet altijd zoals ik had gehoopt. Soms krijg ik iets totaal onverwachts of op een verrassende manier, alsof het zomaar uit de hemel komt vallen...

Dankbaar zijn voor de grote èn de kleine dingen maakt gelukkig (- niet omgekeerd!).

Die dankbaarheid uiten door te zingen en te bidden en sámen te vieren, versterkt bovendien de onderlinge band. Want we leven nu eenmaal niet van de Heilige Geest alleen; we hebben ook elkaar nodig: een glimlach, een vriendelijk woord een helpende hand, een arm om je schouder.

Daarom nodigen wij alle vrijwilligers, alle bezoekers van de Kapel en ook wie er nog nooit is geweest, van harte uit om op de eerste zondag van juni de Biddag mee te maken: geheel of een deel ervan – zeker als u nog nooit aan de Biddag hebt deelgenomen! In het –bovenstaande- programma vindt u hoe de dag eruit ziet. Hopelijk tot ziens op zondag 3 juni !”

Feestdag Heilige Pater Karel 05-01-2018

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Vrijdag 5 januari is het 125 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor deze feestelijke gelegenheid zal de Roermondse Hulpbisschop, Mgr. dr. E. De Jong onze bijzondere gast zijn en de Hoogmis celebreren, alsmede de predicatie verzorgen. De Pontificale Hoogmis zal zijn om 19.00 uur, opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren.

Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.

In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden.

De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken,-P.C.Houbenstraat,-Kapel. We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de Bidtocht in het park, terwijl we luisteren naar de sfeervolle klanken van de fanfare.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!

clip_image002

Zou U voor deze feestdag de Pater Karel vlag nog eens willen uithangen? Mogen we voorstellen dit te doen vanaf donderdagmiddag 4 januari tot zaterdagochtend 6 januari

? Het geeft een stuk extra sfeer aan ons dorp, en we roepen bij elkaar de herinnering aan Pater Karel op nieuw tot leven.

Mogen wij tevens de bewoners van de straten waar de processie doorheen trekt verzoeken die avond de wegen autovrij te houden?

En als U naar de Hoogmis komt, zou het mooi zijn indien U op de jas het Pater-Karel- Insigne zou dragen!

Dank bij voorbaat aan alle medewerkers van de Buurten, Gilde MOT, Oud-Prinsen, Fanfare, Stichting P.Carolus Houben, Beheersstichting Bedevaartsoord, Broederschap Sittard-Kevelaer, Passionisten, Misdienaars, Zangkoor en Kerkbestuur.