Romeinse Curie-Kardinaal op bezoek

Gepost in Pater Karel

Ons valt te eer te beurt op zaterdag 28 juni de Vaticaanse Curie-Kardinaal, Zijne Eminentie José Saraiva-Martins in Munstergeleen te mogen verwelkomen. Hij is de Prefect (=hoofd) van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en als zodanig ook degene onder wiens verantwoordelijkheid het hele proces ter heiligverklaring van onze Pater Karel zich ontwikkelde. Naast het coördineren en in de verschillende fasen de besluitvormende vergaderingen voor te zitten, was hij persoonlijk de laatste instantie die de H.Vader het uiteindelijke advies gaf om -gezien het positieve verloop van de procedure-gerust tot heiligverklaring over te gaan. De Kardinaal zal in de namiddag van zaterdag 28 juni arriveren en privé een bedevaartsbezoek brengen aan de kapel en het geboortehuis van Pater Karel. Om 18.30 uur zal hij in de parochiekerk een Pontificale Hoogmis celebreren, die voor de gelegenheid wordt opgeluisterd door ons kerkelijk Zangkoor. Concelebranten zullen o.a. zijn: de Secretaris van de Kardinaal; Pater Dr. Bonifatius Honings O.Carm uit Rome, H.Broers, pastoor van Munstergeleen en G. Coumans priesterzoon van MUnstergeleen. Kardinaal Saraiva Martins werd te Portugal geboren op 6 januari 1932. In 1957 werd hij priester gewijd en was vele jaren Dogmatiek-Professor aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana te Rome. In 1988 werd hij gewijd tot Aartsbisschop en als zodanig benoemd tot Secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding. Sinds 1998 is hij Prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. In februari 2001 werd hij Kardinaal gecreëerd. Wij mogen er als gemeenschap groots op gaan dat hij eigener beweging te kennen gaf ter bedevaart naar Pater Karel te willen komen. Een hoger geplaatste gast mochten we tot op heden in onze gemeenschap nog niet begroeten! Laten wij ons daarom ook van onze beste kant zien, en met velen deze unieke Hoogmis bijwonen! De predicatie zal kort en Italiaans zijn, maar direct in het Nederlands vertaald door Pater Bonifatius Honings. Overigens zal hij de dag er na, zondag 29 juni te Steijl de medestichteres van de Blauwe Missiezusters, Zuster Maria Jozefa Hendrina Stenmanns Zalig verklaren.

Munstergeleen, Limburg en Passionisten eerden hun heilige Zoon

Gepost in Pater Karel

Het was een stralende dag, eergisteren de 3e juni toen we de eerste verjaardag vierden van de heiligverklaring van onze Heilige Limburger en Dorpsgenoot Pater Karel! Maar was de regen uitwendig, vorig jaar in Rome, evengoed was er toen zon in onze harten, omdat eindelijk waar velen generaties lang op hoopten en voor baden werkelijkheid werd: Pater Karel Heilig!

Eerste verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Gepost in Munstergeleen

Op dinsdag 3 juni a.s. gedenken we dankbaar en met gepaste trots dat verleden jaar onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis die onze dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf.

Het is vanwege die eerste verjaardag dat onze Bisschop Mgr. F. Wiertz te kennen heeft gegeven dit graag met ons te komen vieren, en wel op die bewuste dinsdag 3 juni om 19.00 uur met een Pontificale Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen.

Gebedsintenties op voorspraak van de H. Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie. In de H. Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

Van harte wordt U uitgenodigd deze Pontificale Eucharistieviering met de Parochianen van Munstergeleen mee te komen vieren. Aansluitend aan de Eucharistieviering is er gelegenheid de reliek van de Heilige Pater Karel te vereren.

Bisschop Wiertz ontvangt eerste Pater Karel-DVD

Gepost in Munstergeleen

Onder de titel ‘De Heilige Karel’ heeft de Stichting Pater Carolus Houben uit Munstergeleen een DVD uitgegeven over de heiligverklaring van pater Karel. Het eerste exemplaar werd vrijdag 14 maart door stichtingsvoorzitter Wim Poeth overhandigd aan bisschop Frans Wiertz aangeboden.

‘De Heilige Karel’ is een interactieve DVD, gebaseerd op beeldmateriaal uit Munstergeleen, Dublin en Rome; een unieke herinnering aan de festiviteiten rondom de heiligverklaring in 2007. Op het audiovisuele document staat onder meer een overzicht van de gebeurtenissen van vorig jaar, waaronder de H. Mis en de processie gehouden in Munstergeleen op 24 juni en ander beeldmateriaal uit Dublin en Rome.

De stichting Pater Carolus Houben werd opgericht om de festiviteiten rondom de heiligverklaring van de pater uit Munstergeleen te organiseren, om de devotie tot de heilige te bevorderen en het beheer van het erfgoed te promoten.

De 'volksheilige' pater Karel is een bron en troost voor duizenden mensen, zowel in Munstergeleen waar hij geboren werd alsook in Dublin waar hij overleed en begraven is. De DVD kan besteld worden door overmaking van € 12,50 (inclusief verzend- en verpakkingskosten) op bankrekeningnummer 1152.21.654 ten name van Stichting Pater Carolus Houben onder vermelding van ‘DVD Heilige Karel’.

DVD 'De Heilige Karel' vanaf 15 maart verkrijgbaar

Gepost in Munstergeleen

pater_karel_dvd_booklet0001.jpg

Onder de titel 'De Heilige Karel' brengt de Stichting Pater Carolus Houben een DVD uit over de heiligverklaring van pater Karel. Op vrijdag 14 maart wordt deze DVD aangeboden aan Bisschop Wiertz van Roermond.

'De Heilige Karel' is een interactieve DVD, gebaseerd op beeldmateriaal uit Munstergeleen, Dublin en Rome. Het is een unieke herinnering aan de festiviteiten rondom de heiligverklaring in 2007.

Op de DVD staat onder meer een overzicht van de gebeurtenissen in 2007, de H. Mis en de processie gehouden in Munstergeleen op 24 juni en ander beeldmateriaal uit Dublin en Rome.

In Munstergeleen is de DVD vanaf zaterdag 15 maart verkrijgbaar onder meer bij drogisterij Oukouk.

De DVD kost 10 euro, exclusief 2,50 euro verzend- en verpakkingskosten voor degene die hem via Internet bestelt.

Bestellen van de DVD is mogelijk door 12,50 euro over te maken op bankrekeningnummer 1152.21.654 van de Stichting Pater Carolus Houben, bij de Rabobank Sittard-Geleen onder vermelding van 'DVD De Heilige Karel'.

Wij zorgen dan dat u de DVD binnen enkele weken in huis heeft. DVD's die voor 15 maart besteld worden, worden op die dag verstuurd.

Pater Karel-trein gezegend in Roermond

Gepost in Passionisten

ROERMOND -- Een hoge delegatie van de orde van de Passionisten heeft vrijdag in Roermond een trein ingezegend die genoemd is naar Pater Karel. Op de trein staat de afbeelding van de Heilige Karel die afgelopen juni in Rome aan de Sint Pieter heeft gehangen tijdens de heiligverklaring.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VpIBmISkkEo&rel=1]

De trein rijdt vanaf begin dit jaar op het traject Roermond-Nijmegen. Vervoersmaatschappij Veolia verwacht dat de trein hier de komende 10 jaar dienst zal doen. Het treinstel is gebouwd voor 2,5 miljoen kilometers. Veolia heeft in totaal 24 treinstellen op deze route. Ook andere treinstellen zijn vernoemd naar bekende Limburgers, zoals Ge Reinders, Beppie Kraft, Pierre Cuypers en Sjeng Cremers.