Feestdag Heilige Pater Karel

clip_image001Zondag 5 januari zal het 121 jaar geleden zijn (1893) dat Pater Karel zijn aardse leven voltooide om het Hemelse leven binnen te gaan. Een dag om dankbaar te gedenken en hem op deze dag bijzonder te vereren en aan te roepen, opdat hij zijn zegenende handen over ons mag uitstrekken door zijn machtige voorspraak bij O.L.Heer!

Te gast als hoofdcelebrant en predikant in de Hoogmis zal zijn de Hulpbisschop van Haarlem/Amsterdam Mgr. Dr. Jan Hendriks. Geboren in 1954 te Leidschendam, voltooide hij in 1979 te Rolduc zijn priesteropleiding, waarna hij voor het bisdom Rotterdam tot priester werd gewijd. In 1986 promoveert hij summa cum laude tot doctor in het canoniek recht, aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Hij was en is professor aan de verschillende priesteropleidingen in ons land. Ondergetekende –pastoor- behoorde tot zijn eerste cursisten op Rolduc. Paus Benedictus benoemde hem in 2011 tot Hulpbisschop voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. http://www.arsacal.nl

Vanaf zijn studententijd op Rolduc is hij derhalve bekend en vertrouwd met Pater Karel, en wij zijn blij dat hij –nu als bisschop -zich als pelgrim met ons rond Pater Karel wil scharen.

De Pontificale Hoogmis zal zijn om 18.00 uur, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd. In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden.

De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C.Houbenstraat, Kapel.

We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de Bidtocht in het park, terwijl we luisteren naar de sfeervolle klanken van de fanfare.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!

Zou U voor deze feestdag de Pater Karel vlag nog eens willen uithangen? Mogen we voorstellen dit te doen vanaf vrijdagmiddag 3 januari tot maandagavond 6 januari ? Het geeft een stuk extra sfeer aan ons dorp, en we roepen bij elkaar de herinnering aan Pater Karel op nieuw tot leven.

Mogen wij tevens de bewoners van de straten waar de processie doorheen trekt verzoeken die avond de wegen autovrij te houden?

Dank bij voorbaat aan alle medewerkers van de Buurten, Gilde MOT, Oud-Prinsen, Fanfare, Stichting P.Carolus Houben, Beheersstichting Bedevaartsoord, Broederschap Sittard-Kevelaer, Passionisten, Misdienaars, Zangkoor en Kerkbestuur.