Zilveren Priesterjubileum

Beste parochianen,image[1]

Afgelopen 28 mei was het 25 jaar geleden dat onze Pastoor in

het jaar 1988 de H. Priesterwijding mocht ontvangen.

Sinds 1995 is hij pastoor van Munstergeleen en sinds 2006 tevens

van Leyenbroek en Ophoven.

 

In datzelfde jaar werd de met hem en onze parochies bevriende,

Pater Giovanni Zubiani –Passionist- op 7 mei tot Priester gewijd.

Hij was te Rome de drijvende kracht achter de Heiligverklaring

van Pater Karel.

Wij willen dit als gemeenschap graag met hen samen gedenken.

Op de verjaardag van de heiligverklaring van Pater Karel,

maandag 3 juni a.s., tijdens een plechtige Hoogmis om 19.00 uur

in de parochiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen,

                                           vieren wij het

                               Zilveren Priesterjubileum

                                               van de

                             Zeereerwaarde Heer Pastoor

                                 Henricus J.P.T. Broers

                                               en de

                                  Zeereerwaarde Pater

                              Dr. Giovanni Zubiani c.p.

Aansluitend aan de plechtigheid zal er een receptie en ontmoeting 
zijn in de tuin van de pastorie te Munstergeleen om hen te feliciteren

en samen te verpozen.

De beide Kerkbesturen nodigen U van harte uit dit jubileum met hen

en elkaar als gemeenschap te komen vieren en stellen het samen met

de jubilarissen zeer op prijs U op deze avond te kunnen ontmoeten.

Natuurlijk willen we beide jubilarissen bij deze gelegenheid een passend

geschenk aanbieden. Wij appreciëren een vrijwillige bijdrage in de kosten

van de feestelijkheden waaronder ook de aanschaf van een cadeau valt.

Voor dit doel hebben we een aparte rekening geopend bij de Rabobank: 
nummer NL11 RABO 0359 4002 80 t.n.v. R.K. parochie H. Pancratius

[onder vermelding van Zilveren Priesterfeest].

Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijwillige bijdrage.

Christus Koning-H.Antonius,                                        H. Pancratius,

Leyenbroek/Ophoven                                                   Munstergeleen