5 januari 2012: Feestdag H. Pater Karel

Op donderdag 5 januari is het de 119e sterfdag van onze Heilige pater Karel, wij willen hem daarom op deze dag bijzonder eren. En natuurlijk zijn hemelse voorspraak over onze intenties afroepen.  We doen dat  samen met de nieuwe Hulpbisschop van s’ Hertogenbosch Mgr. Robertus Mutsaerts, die hoofdcelebrant en predikant zal zijn. Verder verwachten we de Nederlandse Provinciaal Pater Leo Bos, alsmede verschillende andere priesters uit de regio.

Het is elk jaar weer een bijzondere ervaring te constateren dat Pater Karel zo lang na zijn overlijden nog steeds zoveel mensen weet aan te spreken. Zijn leven en levensvoorbeeld mogen ook voor ons in deze tijd een aansporing zijn. We kunnen bij hem terecht, hij die zelf leefde vanuit de lijdende Christus en die zijn eigen lijden met dat van de Heer wist te verenigen. Zo kan hij ook voor ons die op welke wijze dan ook lijden, een krachtbron en inspiratie zijn om hulp, sterkte en troost te vinden in onze levensomstandigheden. Maar ook helpen tot genezing en hervinden van moed.

 

Om 19.00 uur is er een Pontificale Hoogmis, waarna we in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze bidtocht toegezegd. In de tuin van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein en warme chocomelworden aangeboden.

De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C. Houbenstraat, kapel.

We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de bidtocht achterom in het park  achter de kapel, terwijl we luisteren naar de warme en sfeervolle klanken van de fanfare.

Laten we dankbaar om Gods genade die we mogen ervaren door middel van onze Pater Karel zijn feestdag in blijdschap en met velen vieren

Wij nodigen allen die Pater Karel vereren van harte uit tot deelname.