Ierse bedevaarders te Munstergeleen

Het was een vreugde in de dagen van 8 tot 11 juli een groep van 38 pelgrims uit Dublin en omstreken te mogen begroeten bij onze H. Pater Karel. Op verzoek van de Ierse Passionist Frank Keevins arrangeerde de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten www.bedevaarten.com deze pelgrimage. Voor verscheidene pelgrims was het een hernieuwde kennismaking en een blij weerzien, voor een groot aantal van hen een allereerste indrukwekkende kennismaking met de geboorteplek en geboortestreek van Pater Karel. Om een breder beeld van de steek te krijgen was voor hen een interessant programma samengesteld.

Zij logeerden te Sittard in het retraitehuis Regina Carmeli, waar zij kennis konden maken met de Zalige Stichteres van deze Carmelitessen, Moeder Maria Tauscher, uiteraard wandelden zij door de Sittardse binnenstad, en het zou geen katholieke bedevaart zijn geweest indien niet op de markt een terras werd aangedaan!

Na de vlucht Dublin - Dusseldorf, waarvoor zij reeds om 03.30 uur in de morgen moeste opstaan, arriveerden zij vrijdag 8 juli omstreeks 10.00 uur te Düsseldorf, waarna zij per luxe touringcar hun reis voortzetten. Na een lunch en rustpauze bij de zusters, werden zij om 16.00 uur te Munstergeleen verwelkomd door pastoor H.Broers in de parochiekerk. Daar werd hen een stukje geschiedenis van het dorp verteld, en het doopvont getoond waar Jan-Andries Houben in 1821 op 11 december-in de toen nog oude kerk- werd gedoopt.

Aansluitend wandelde het gezelschap door de oude dorpskern richting Carolushoeve. Daar werden zij welkom geheten door Pater Martin de Korte cp, vierden er de H.Mis, opgedragen door Pater frank Keevins cp en hadden tijd het heiligdom verder te bezoeken.

Om 19.00 uur werden zij bij de zuters thuis verwacht voor het diner, waarna zij voldaan en moe van een heerlijke nachtrust konden genieten.

Zaterdag 9 juli, -de dag waarop in 1840 Jan-Andies Houben werd opgeroepen voor militaire dienst-, begonnen zij de dag met om 09.00 de H.Mis in de Karelkapel. Aansluitend werd koers gezet naar O.L.Vrouw van Kevelaer.

Er werd uitleg gegeven over de ontstaansgeschiedenis, en rondgeleid door het heiligdom, waarna men op eigen gelegenheid kon genieten van Kaffee mit Kuchen of iets stevigers. Afsluitend werd in de middag bijeengekomen in de Kaarsenkapel voor een gezamenlijk gebedsmoment.

Bij terugkomst in Munstergeleen werd bij Pater Karel nog een moment van gebed en zegening gehouden.

De zondag ( 10 juli) - de dag waarop in 1857 Pater Karel zich voegde bij de communiteit van Mount Argus te Dublin-, stond in het teken van de Heiligdomsvaart, die te Maastricht in volle gang was. Na het ontbijt richting zuiden, naar Eijsden. Met de boot via de Maas naar Maastricht, en uiteraard tijdens de trip koffie met vlaai!

Een gezellige tocht, warm in de zon, waar de Ieren zich wapenden met zonnebrandolie!

Geanimeerde gesprekken met menigeen maakten de trip tot een geslaagd moment van onderlinge ontmoeting.

Uitleg was er te Maastricht over de O.L.Vrouwebasiliek en de Sint Servaas,

waarna rond 13.30 uur werd verzameld om op de markt plaats te nemen en de "Vaart"gade te slaan.

Zie voor uitgebreid verslag van de Heiligdomsvaart: http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/

Wel voldaan aan 't einde van de middag terug naar Pater Karel om de H.Mis te vieren.

De laaste dag, maandag 11 juli, had de afsluitende H.Mis in de Karelkapel plaats, waarna met de Zegen met de Reliek van Pater Karel de pelgrims hun bezoek besloten. Per bus wederom naar Düsseldorf. Daar was voor allen de gelegenheid in de middaguren in de stad vrij te winkelen, alvorens huiswaarts te keren. De pelgrimage is door allen als uiterst geslaagd ervaren, zo bleek bij de hartelijke afscheidsgroeten op het vliegveld.

Sabine Gerardts-van Rens en pastoor H.Broers

Veel dank aan de leidsters van de Limbugse Bedevaarten, Chantal Piters en Sabine Gerardts-van Rens, die zich alle moeite namen in de begeleiding en een gevarieerd religieus devoot en cultureel interessant programma wisten samen te stellen!