Viering 118e. sterfdag Heilige Pater Karel Houben te Munstergeleen

Op woensdag 5 januari 2011 viert Munstergeleen de 118e. sterfdag van de Heilige Pater Karel Houben. Om 19.00 uur wordt in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen met als hoofdcelebrant de Bisschop van Breda, Mgr. Dr. J. van den Hende, een Pontificale Hoogmis opgedragen. Evenals voorgaande jaren worden er een aantal concelebranten, waaronder de Provinciaal van de Nederlandse Passionisten Pater Leo Bos C.P., Paters Passionisten uit Rome en Nederland, alsmede Priesters uit het Bisdom Roermond verwacht. Na afloop van de Eucharistieviering zal er in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis van Pater Karel worden getrokken om de relieken te vereren. Fanfare Juliana uit Munstergeleen en het Kerkelijk Zangkoor van de Parochie St. Pancratius zullen dit alles opluisteren. Bij het Geboortehuis aangekomen wordt er door de kapel getrokken en worden de relieken vereerd, waarna men zich via het museumpje naar het park achter de kapel begeeft, alwaar de processie wordt ontbonden. Evenals de voorgaande jaren wordt daar door de Stg. Pater Carolus Houben aan de processiegangers een glas glühwein of warme chocomel aangeboden. Deze warme traktatie werd, mede gezien de winterse weersomstandigheden van de afgelopen jaren, door hen zeer op prijs gesteld. Uiteraard zullen de Munstergeleeners het dorp versieren door het uithangen van de bekende Pater Karel vlag!