Donderdag 3 juni viering 3e. verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Op donderdag 3 juni 2010 zal in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen de 3e. verjaardag van de Heiligverklaring van Pater Karel worden gevierd.

Dit zal gebeuren met een Pontificale Eucharistieviering om 19.00 uur door Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van het Bisdom Haarlem - Amsterdam, als hoofdcelebrant. Hij zal tevens de predicatie verzorgen.

Deze eucharistieviering zal mede worden opgedragen voor de zielenrust van de op 23 februari jl. overleden Prof. Dr. Jan Lelkens, die als medicus lid was van het "Tribunaal" dat de genezing van de heer Dormans op voorspraak van Pater Karel onderzocht en documenteerde.

De Stichting Pater Carolus Houben nodigt de aanwezige Pater Karel-vereerders uit voor een gezellig samenzijn na afloop van deze Eucharistieviering in de pastorietuin, dit onder het genot van een kopje koffie/thee een pilsje of frisdrank.

De deelnemers aan de komende pelgrimsreis van 8 - 13 juli as. naar het Ierland van Pater Karel zijn voor dit alles ook uitgenodigd.