Heilige Pater Karel-feest, dinsdag 5 januari 2010

Op dinsdag 5 januari 2010 is het de 117e. sterfdag van onze Heilige Pater Karel en wij willen hem op deze dag bijzonder eren. We doen dat samen met de Bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. A. Hurkmans, die celebrant en predikant zal zijn in de Pontificale Hoogmis die om 19.00 uur wordt opgedragen in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen. Verder verwachten we de Nederlandse Provinciaal van de Passionisten, Pater Leo Bos C.P., alsmede verschillende andere priesters.

De Hoogmis wordt opgedragen tot intentie van de levende en overleden leden en weldoeners van de Stichting Pater Carolus Houben. Aansluitend aan de Pontificale Hoogmis trekken we in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis van Pater Karel om de relieken te vereren. Fanfare Juliana uit Munstergeleen heeft haar medewerking aan deze processie toegezegd. In de tuin van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden. De route van de bidprocessie die we lopen is als volgt: Kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C. Houbenstraat, Pater Karel Kapel. Bij aankomst trekken we door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de bidtocht in het park achter de kapel, terwijl we luisteren naar de klanken van de fanfare en liederen van het Kerkelijk Zangkoor. Laten we dankbaar om Gods genade die we mogen ervaren door tussenkomst van onze Pater Karel zijn feestdag in blijdschap en met velen vieren. Wij nodigen U allen uit tot deelname.

De inwoners van Munstergeleen stellen wij voor bij deze gelegenheid weer de Pater Karel vlag uit te hangen van zondagnamiddag 3 januari tot woensdagochtend 6 januari. Dan bewijst de vlag opnieuw zijn dienst en krijgt Munstergeleen weer even een feestelijke aanblik, trots als we mogen zijn op onze Heilige Dorpsgenoot!