Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar!

"Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer" (Lc. 2,11) "Natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus" chrsitmas2-1 Bij gelegenheid van het geboortefeest van onze Heer en het begin van het nieuwe jaar bieden wij U van harte onze beste wensen aan met ons gebed om Gods zegen!

Domini nostri Nativitatis celebratione occurrente novoque anno ineunte toto corde omina nostra Vobis pandimus, Divinam benedictionem implorantes.

Stichting Pater Carolus Houben, Passionisten Nederlandse Provincie, Passionisten Generaal Bestuur Rome.