Hartelijk onthaal Kardinaal Saraiva Martins

Eindelijk eens een Pater Karel festiviteit met zon, onder dezelfde Limburgse zon waaronder Pater Karel geboren werd, mocht Zijne eminentie José Kardinaal Saraiva Martins zaterdag 28 juni zijn geboortehuis betreden. Daarna was er ontvangst op de pastorie, om vervolgens een Pontificale Hoogmis op te dragen.

De laatste alinea's van de preek van Zijne Eminentie waren als volgt: Als ik vandaag spreek over Pater Karel, over Petrus en Paulus en U iets zou willen aanreiken waar we wat mee kunnen dan zou ik zeggen: probeer te doen zoals deze mannen: Houden van de Kerk, je leven geven voor de Kerk. Kijk, ook de Kerk in onze dagen lijkt soms een moeizaam geheel, niet anders dan het was in de tijd van het begin waar Petrus en Paulus de weg moesten banen. Niet anders dan de barre omstandigheden in het arme Ierland waar Pater Karel ging missioneren. Desondanks bestaat de Kerk nog steeds – en zal ze bestaan – omdat er mensen zijn die geloven in de liefdevolle God en daarom van die Kerk en haar mensen willen houden. Omdat er mensen zijn die willen blijven zoeken naar wat ons samen bindt: de ene Jezus Christus. Wij getuigen hier door ons gelovig samenkomen, dat we er nog steeds hoop en toekomst in zien. Dat we door alle menselijkheid heen toch Gods liefde voor ons allen herkennen. Niet afhaken ondanks tegenvallers. Zoals de eerste apostelen, zoals Pater Karel steeds omwille van die liefdevolle God houden van die Kerk, ondanks… En dan: je leven geven: er zelf getuigend in gaan staan, sommigen met woorden, anderen door levensvoorbeeld. Maar steeds concreet jij met jouw talenten en mogelijkheden. Niet alleen wij priesters doen dat, maar ook al die mensen die hart hebben voor de zaak en daar vele uren insteken: de bidders en de vrijwillig(st)ers die de Kerk mee draaiend houden. Al die ijverige mensen die misschien thuis of in de familie- op kennissenkring regelmatig moeten bloeden voor hun blijvende inzet, zo van “Waarom doe je dat nog, in die Kerk…” Al die mensen die ondanks menselijke tegenstellingen tóch doorgaan. Dat, broeders en zusters, is de Kerk van Petrus en Paulus, de Kerk van Pater Karel, de Kerk van ons allemaal. Een Kerk van God en Jezus Christus, omwille van het heil en geluk van mensen, maar soms ook een Kerk van mensenwerk. Een Kerk om van te houden, je leven voor te geven, een Kerk van heiligen, om te heiligen en voor heiligen. Amen.