Romeinse Curie-Kardinaal op bezoek

Ons valt te eer te beurt op zaterdag 28 juni de Vaticaanse Curie-Kardinaal, Zijne Eminentie José Saraiva-Martins in Munstergeleen te mogen verwelkomen. Hij is de Prefect (=hoofd) van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en als zodanig ook degene onder wiens verantwoordelijkheid het hele proces ter heiligverklaring van onze Pater Karel zich ontwikkelde. Naast het coördineren en in de verschillende fasen de besluitvormende vergaderingen voor te zitten, was hij persoonlijk de laatste instantie die de H.Vader het uiteindelijke advies gaf om -gezien het positieve verloop van de procedure-gerust tot heiligverklaring over te gaan. De Kardinaal zal in de namiddag van zaterdag 28 juni arriveren en privé een bedevaartsbezoek brengen aan de kapel en het geboortehuis van Pater Karel. Om 18.30 uur zal hij in de parochiekerk een Pontificale Hoogmis celebreren, die voor de gelegenheid wordt opgeluisterd door ons kerkelijk Zangkoor. Concelebranten zullen o.a. zijn: de Secretaris van de Kardinaal; Pater Dr. Bonifatius Honings O.Carm uit Rome, H.Broers, pastoor van Munstergeleen en G. Coumans priesterzoon van MUnstergeleen. Kardinaal Saraiva Martins werd te Portugal geboren op 6 januari 1932. In 1957 werd hij priester gewijd en was vele jaren Dogmatiek-Professor aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana te Rome. In 1988 werd hij gewijd tot Aartsbisschop en als zodanig benoemd tot Secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding. Sinds 1998 is hij Prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. In februari 2001 werd hij Kardinaal gecreëerd. Wij mogen er als gemeenschap groots op gaan dat hij eigener beweging te kennen gaf ter bedevaart naar Pater Karel te willen komen. Een hoger geplaatste gast mochten we tot op heden in onze gemeenschap nog niet begroeten! Laten wij ons daarom ook van onze beste kant zien, en met velen deze unieke Hoogmis bijwonen! De predicatie zal kort en Italiaans zijn, maar direct in het Nederlands vertaald door Pater Bonifatius Honings. Overigens zal hij de dag er na, zondag 29 juni te Steijl de medestichteres van de Blauwe Missiezusters, Zuster Maria Jozefa Hendrina Stenmanns Zalig verklaren.