Munstergeleen, Limburg en Passionisten eerden hun heilige Zoon

Het was een stralende dag, eergisteren de 3e juni toen we de eerste verjaardag vierden van de heiligverklaring van onze Heilige Limburger en Dorpsgenoot Pater Karel! Maar was de regen uitwendig, vorig jaar in Rome, evengoed was er toen zon in onze harten, omdat eindelijk waar velen generaties lang op hoopten en voor baden werkelijkheid werd: Pater Karel Heilig!

Zo verwoordde ook de Bisschop het in zijn inspirerende predicatie over het ideaal van heiligheid naar het concrete voorbeeld van Pater Karel. Er waren zo’n 450 tot 500 mensen samengekomen in de parochiekerk om deze heugelijke dag te gedenken, pelgrims van overal die samen dankbaar en trots bijzonder om de voorspraak en zegen van Pater Karel kwamen bidden. En dat in geestelijke eenheid met de samengestroomde pelgrims op hetzelfde uur in Dublin. Pater Karel heeft ongetwijfeld het ene oor naar ons en het ander naar hen gewend! Naast de Bisschop waren er als concelebranten: Pastoor H.Broers van Munstergeleen, Deken W. van Rens van Sittard, Munstergeleens Priesterzoon H. Meijs, Dr. R. Goertz, em. Past. A. van Heijst, terwijl als diaken assisteerden H. Bosch uit Meerssen en G. Lomme uit Guttecoven. Ook uiterlijk liet de dorpsgemeenschap zich niet onbetuigd: velen hadden wederom de z.g.n. “Pater Karelvlag” uitgestoken, zodat vele straten, zeker die rond zijn geboortehuis een feestelijke aanblik kregen.