Verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Met dankbaarheid en gepaste trots mogen we de gedenkwaardige dag in ere houden waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Banier St.Pieter 3 juni 2007 Nadat 3 juni 2007 te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder geopende hemelsluizen plaatsvond, op 5 januari 2009 de sterfdag van Pater Karel in Munstergeleen gevierd werd met een prachtig sneeuwtapijt, hopen wij op woensdag 3 juni as. in een zonovergoten Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring te herdenken met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant Mgr. Dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond. Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden. Aansluitend aan deze Eucharistieviering nodigt de Stichting Pater Carolus Houben de aanwezige Pater Karel-Vereerders uit om samen in de pastorietuin onder het genot van een lekker kopje koffie/thee of een pilsje herinneringen op te halen over de bedevaarten naar Rome en Dublin, en de festiviteiten te Munstergeleen. (Misschien is het wel leuk om Uw fotoalbum van die dagen eens mee te brengen…..) Tevens is het een mooie gelegenheid om in een gezellige sfeer elkaar als vrienden van Pater Karel wat beter te leren kennen en een gesprekje aan te knopen met de Hulpbisschop en aanwezige priesters. Weet U van harte genodigd en WELKOM! Stichting Pater Carolus Houben