Honderdtwintigste sterfdag H.Pater Karel

AfbeeldingZaterdag 5 januari zal het 120 jaar geleden zijn (1893) dat Pater Karel zijn aardse leven voltooide om het Hemelse leven binnen te gaan. Een dag om dankbaar te gedenken en hem op deze dag bijzonder te vereren en aan te roepen, opdat hij zijn zegenende handen over ons mag uitstrekken door zijn machtige voorspraak bij O.L.Heer!

Te gast als celebrant en predikant in de Hoogmis zal zijn de verleden jaar nieuw gecreëerde Kardinaal-Aartsbisschop van Utrecht, Zijne Eminentie Mgr. Wilhelmus Eijk. Geboren te Amsterdam, volgde hij zijn priesteropleiding in Limburg en werd in Roermond in 1985 tot priester gewijd, waarna hij vele jaren werkzaam was in verschillende functies binnen ons bisdom, o.a. als professor aan ons seminarie.

Vanaf zijn studententijd is hij bekend en vertrouwd met Pater Karel, en wij zijn blij dat hij –nu hij Nederlands hoogste Kerkelijke autoriteit geworden is- zich als pelgrim met ons rond Pater Karel wil scharen

.

De Pontificale Hoogmis zal zijn om 18.30 uur, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze bidtocht toegezegd. In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden.

De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C.Houbenstraat, Kapel.

We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de bidtocht in het park, terwijl we luisteren naar de sfeervolle klanken van de fanfare

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag a.s. 5 januari met blijdschap te komen meevieren!

Aan hen die woonachtig zijn in Munstergeleen:  Zou U voor deze feestdag de Pater Karel vlag nog eens willen uithangen? Mogen we voorstellen dit te doen vanaf donderdagmiddag 3 januari tot zondagavond 6 januari ? Het geeft een stuk extra sfeer aan ons dorp, en we roepen bij elkaar de herinnering aan Pater Karel op nieuw tot leven. Mogen wij tevens de bewoners van de straten waar de processie doorheen trekt verzoeken die avond de wegen auto-vrij te houden?

Dank bij voorbaat aan alle medewerkers van de Buurten, Gilde MOT, Oud-Prinsen, Fanfare, Stichting P.Carolus Houben, Beheersstiching Bedevaartsoord, Broederschap Sittard-Kevelaer, Passionisten, Misdienaars, Zangkoor en Kerkbestuur.