Terugblik Lustrumfeest van de Heiligverklaring

Ofschoon het weer niet optimaal was, kon dat toch de devote stemming in de kerk en de hartelijke sfeer tijdens de ontmoeting in de pastorietuin niet drukken. We kijken terug op een geslaagd feest, dankbaar voor allen die hun medewerking daaraan gaven. Vooral dank aan de Bisschop van s' Hertogenbosch voor zijn inspirerende predicatie en hartelijke aanwezigheid. Fijn wat het ook om uit Rome de Generaal-Postulator Pater Giovanni Zubiani in ons midden te hebben, die we inmiddels van harte als een ware vriend van onze Stichting en de Parochie mogen beschouwen.

De beelden spreken voor zich.......