Eerste Lustrumfeest Heiligverklaring !

imageDe spanning werd langzaam opgebouwd……, in de jaren 2001 tot 2007, toen het proces in gang was aangaande de erkenning van de wonderbaarlijke genezing van Dhr. Dormans, op voorspraak van Pater Karel. Stapje voor stapje –het moest door veel Romeinse instanties bekeken worden- kwamen we dichterbij, totdat in januari 2007 de Romeinse Postulator, Pater Giovanni Zubiani c.p., ons kwam melden dat de heiligverklaring zéker zou gaan plaatshebben. Het was toen enkel nog wachten op het bepalen van de datum door de H.Vader.

Dat Paus Benedictus vervolgens ’n maand later zou aankondigen dat de Heiligverklaring reeds op 3 juni van datzelfde jaar 2007 zou plaatshebben, was -voor wat betreft de spoedige datum- voor ons allen een volkomen verassing! Met man en macht werd er gewerkt door de Stichting Pater Carolus Houben, het Kerkbestuur, de Stichting Limburgse Bedevaarten en vele anderen om de programma’s voor die datum in te vullen, een mooie pelgrimsreis naar Rome te organiseren en aansluitend een passend dankfeest hier in het dorp. En indrukwekkend werd het! We hadden het echter wat het weer betreft met name in Rome béter kunnen treffen….

Op zondag 3 juni a.s. zal het alweer vijf jaar geleden zijn. Ofschoon dit geen echt jubileum is, willen we de dag toch een bijzonder accent geven. Om 10.00 uur zal er een Pontificale Hoogmis zijn, gecelebreerd door de Bisschop van s’ Hertogenbosch, Mgr. Antonius Hurkmans, in concelebratie met uit Rome Pater Giovanni Zubiani c.p., de Pastoor en andere priesters.

Dankbaar bidden we dan samen om de verdere zegen van onze Hemelse Dorpsgenoot, terwijl we zijn Relieken vereren.

Aansluitend aan deze Hoogmis, bent U door de “Stichting Pater Carolus Houben” van harte genodigd om in de tuin van de pastorie te “ fruhschoppen” en zo met elkaar in vriendschap op een hartelijke wijze herinneringen op te halen, en wellicht nieuwe mensen te leren kennen.

Schrijf dus vast op de kalender dat U de 3e juni gereserveerd hebt voor Pater Karel, weet dat U van harte welkom bent!