Zonovergoten verjaardagsfeest

Eindelijk, een feestdag van Pater Karel waarop we snakten naar verfrissing! Het was de 3e juni van dit jaar een in alle opzichten stralende verjaardag! In de ochtenduren was er belangstelling rond de heiligverklaring door de programmamakers van L1 Radio en TV. Om 19.00 uur was er een Pontificale Hoogmis in de parochiekerk, gecelebreerd door onze Hulpbisschop Mgr. Dr. E. de Jong, in concelebratie met Pastoor H. Broers,  Pastoor S. Nevelstein, Pastoor Dr. R. Goertz, en namens de Passionisten Pater Martin de Korte. De diaconale assistenten waren H. Bosch uit Meerssen en G. Lomme uit Guttecoven.

Een feestelijke, hartverwarmende Eucharistie, waar we gesticht door de predikatie van Mgr. de Jong, kracht uit konden putten om de kruisen van ons dagelijks leven - kijkend naar het Kruishout van onze Heer zoals Pater Karel- met de Lijdende Heer te verenigen om zo Zijn kracht te ervaren: "Jezus ik hou van U !" Na de communie voerde het zangkoor op sublieme wijze de z.g.n. Hymnus Pontificis van Gounot uit, om zo onze verbondenheid uit te drukken met de H. Vader, die Pater Karel tot de eer der altaren verhief. De relieken werden na de zegen ter verering aangeboden aan de c.a. 300 gelovige vereerders die deze avond in gebed waren samengekomen.

Aansluitend was er een gezellig treffen in de pastorietuin, aangeboden door de Stichting Pater Carolus Houben. Daar werd onder het genot van koffie, een pilsje of fris nog lang werd nagepraat, contacten gelegd, van gedachten gewisseld, kortom gewoon op onze zuiderse wijze een verjaardagsfeestje gevierd!

Voor velen was het eveneens een positieve ervaring te zien dat er nog jonge zusters bestaan. Van de congregatie van het Mensgeworden Woord oftewel de "Blauwe Zusters" die in Brunssum in een communiteit leven, waren 4 zusters ter pelgrimage gekomen. http://www.blauwezusters.nl/cms/

We kijken dankbaar terug op mooie dagen en danken allen die op de achtergrond hun mederwerking gaven om deze feestdag in ere te kunnen houden!

De aansluitende zondag 5 juni was in de kapel en tuin van de Karelhoeve de jaarlijkse Nationale Biddag, waar vanuit het hele land vele pelgrims aan deelnamen. Ondanks het feit dat er in de namiddag een dreigende wolkenmassa over dreef en er een enkele druppel viel, kon toch om 16.00 uur in de tuin aan de Lourdesgrot het afsluitende Lof droog doorgang vinden.