Terugblik 5 januari, Hoogfeest Pater Karel

"Ondanks winter, sneeuw en ijs", zo zingt het Kerstlied, vierden we een warme feestdag van Pater Karel in de avonduren. Zón 500 pelgrims verzamelden zich voor de Pontificale Hoogmis, opgedragen door de Bisschop van s'Hertogenbosch Mgr. Antonius Hurkmans. In zijn warme en hartelijke predikatie wist hij op treffende wijze de harten van de pelgrims te raken en zo een sfeer van gebed te scheppen, waardoor Pater Karel a.h.w. weer even voor ons tot leven kwam en we gesterkt werden in ons geloof dat hij vanuit de Hemel ons nog steeds nabij is.

De zang van het koor, de misdienaars en de wierook brachten allen in een serene stemming van gelovig vertrouwen. Hieronder een beeldimpressie van de plechtigheid:

Met dankbaarheid kijken we terug op een mooie feestdag voor Munstergeleen en de velen die van verre kwamen om Pater Karel te eren. Onze dank gaat uit naar allen die door hun medewerking hun bijdrage leverden om dit mogelijk te maken: De Buurtverenigingen, het Gilde M.O.T., de Vrijwilligers rond de Kapel, Fanfare Juliana, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, de Vereniging van Oud-Prinsen, Leden van de Broederschap Sittard-Kevelaer, de Misdienaars en Acolieten, Stichting Pater Carolus Houben, het Kerkbestuur, de Concelebranten, Passionisten, Diakens en Mgr. Hurkmans. Maar zeker ook de aanwezige pelgrims die de devotie levend houden! Moge Pater Karel allen rijkelijk zegenen met Zijn voorspraak!