Een geslaagd verjaardagsfeest!

De dag was stralend, en het dorp mooi gesierd met de vlaggen van Pater Karel, om op 3 juni de tweede verjaardag van zijn heiligverklaring te vieren! In de middaguren zelfs even zonnig warm, wat goed van pas kwam voor de tv-opnamen, maar daarover later meer. Toen om 19.00 uur de Pontificale Hoogmis in de parochiekerk aanving waren er zo’n 400 gelovigen verzameld. Naast de Hulpbisschop –Mgr. Dr. E. de Jong- waren als celebranten aanwezig Deken W. Geurts van Susteren, die als Priesterzoon van Munstergeleen graag zijn heilige Dorpsgenoot kwam eren, en de pastoor van de parochie, H. Broers. De diaconale assistentie werd verzorgd door G. Lomme uit Guttecoven, die van moeders zijde een ver familielid van Pater Karel is. Diaken G. Lomme, Deken W. Geurts Geflankeerd door een schare van misdienaars en acolieten droegen de leden van de “Stichting Pater Carolus Houben” in de intredeprocessie de grote reliek met het vingerkootje uit de zegenende rechterhand van Pater Karel op plechtige wijze de kerk binnen, die bij de andere relieken voor het altaar werd geplaatst. Uiteraard was ook het witte solideo van Paus Benedictus erbij, om onze verbondenheid met de H. Vader tot uitdrukking te brengen. IMG_0094 IMG_0014 Het was een intense viering, met een gloedvolle en makkelijk toegankelijke predicatie van de Hulpbisschop, opgeluisterd door het kerkelijke zangkoor die hun beste klanken lieten horen. IMG_0105 IMG_0104 IMG_0109 Na de mis waren alle aanwezigen genodigd om in de pastorietuin de avond in gezellige sfeer voort te zetten, zoals dat bij een verjaardag past! Van deze mogelijkheid werd van ook goed gebruik gemaakt, op uitnodiging van de “Stichting Pater Carolus Houben”, die de aanwezigen trakteerde op aanvankelijk een, doch later meerdere consumpties. IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 Ondanks dat de zon toen reeds weg was en de wind wat frisjes, drukte dat de stemming allerminst. Velen vonden elkaar in een gezellig gesprek, vaak herinneringen uitwisselend van de pelgrimages naar Rome en Dublin. IMG_0116 IMG_0117 We moge terugkijken op een geslaagde dag, die daar alle aanwezigen aangemerkt werd als voor herhaling vatbaar. Hetgeen wij als Stichting ons dan ook ter harte zullen nemen. Dankbaar zijn we voor allen die op welke wijze dan ook op vrijwillige basis hand en spandiensten boden en materialen ter beschikking stelden. Zonder hen was het niet mogelijk geweest! IMG_0118 vrijwillige inzet en verzorging door Willem