Romantisch Pater Karelfeest

Maandag 5 januari was het de 116e sterfdag van Pater Karel, zijn geboortedag voor de hemel. Traditiegetrouw een grote feestdag voor Munstergeleen en de vele vereerders die op zijn voorspraak hun vertrouwen stellen. Twee gastpaters mochten we verwelkomen, die zaterdag al arriveerden: uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p. en uit München Pater Gregor Lenzen c.p. links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis[links Pater Gregor, midden Pater Paul-Francis]

Het was echter wel even schrikken bij het ontwaken in de vroege ochtend, toen bleek dat er een pak sneeuw van zo’n 25 cm het hele Limburgse land bedekt had, en uiteraard Munstergeleen daar niet van uitgezonderd. Met de voorspelling dat het zou aanhouden en de vost nog strenger zou gaan worden gedurende de dag. Wat zou dat gaan worden in de avond, zouden er wel pelgrims dúrven komen onder deze barre weersomstandigheden? Een half uur voor de Hoogmis zat er pas een handjevol mensen in de kerk, edoch, even voor 19.00 uur stroomde het vol en mochten we ons toch verheugen op een goed gevulde kerk met zo’n 400 pelgrims die “ondanks winter, sneeuw en ijs” tóch gekomen waren. 17 22 Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis was ook tijdig aanwezig en Hoofdcelebrant deze dag. Verdere celebranten waren uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer c.p., uit München Pater Gregor Lenzen c.p., van de Nederlandse Passionisten de Provinciaal Pater Leo Bos, Pater Martin de Korte en Pater Mark-Robin Hoogland, Munstergeleens Priesterzoon Giljam Coumans, Professor Stefaan van Calster, Pastoor Steph Nevelstein van Hoensbroek, en Harrie Broers de pastoor van Munstergeleen. Diaconale assistentie werd verleend door Hub van Dijk uit Geleen. 32 img_00492[ 52 62 Ook de misdienaars en acolieten waren compleet paraat, alsmede het kerkelijk zangkoor. Het werd een intense Eucharistie ter ere van onze Pater Karel, waarbij we onze noden en intenties in zijn zegenende handen legden. Na de Mis werd het romantisch toen de hele schare van gelovigen zich na het zingen van het Pater Karel lied naar buiten begaf om in kaarsenprocessie door de krakende sneeuw naar de Karelkapel te trekken om de Relieken te gaan vereren. 81 71 91 Een mooie stoet werd gevormd die zich een weg baande door de sneeuw, langs de met vlaggen gesierde huizen, waarbij de verschillende buurtschappen de straten hadden geïllumineerd met kaarslantaarns en voor vele vensters kaarsen brandden. 112 De Fanfare moest helaas verstek laten gaan vanwege de strenge vorst omdat de ventielen der instrumenten zouden bevriezen. Dan maar klokgelui, en warm bidden en zingen onder geleide van de Broedermeesters van de Broederschap Sittard-Kevelaer die present waren. 101 In de kapel werden de relieken aangeboden door de beide gastpaters, zong het koor uit volle borst en eenmaal buiten werden de pelgrims getrakteerd door de Oud Prinsen van Munstergeleen op een beker warme chocomel of glühwein, aangeboden door de Stichting Pater Carolus Houben. En dat ging er in en werd door allen hogelijk gewaardeerd! 121 131 141 151 Het was een gezellige afsluiting van een geslaagd Pater Karel feest, waarbij de chocomel en gluhwein voor herhaling vatbaar is! Wij danken alle vrijwilligers van de parochie, rond de kapel, uit de buurten en de verschillende verenigingen die dit mede mogelijk maakten door hun bereidwillige inzet! En zo werd de dag die met vrees begon vanwege de sneeuw, juist door diezelfde sneeuw tot een romantische feestdag!