5 januari 2009: Feestdag H.Pater Karel

Op maandag 5 januari zullen we de 116e sterfdag van onze Heilige pater Karel vieren en hem op deze dag bijzonder eren. We doen dat in hoog en internationaal gezelschap. Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis zal deze avond celebrant en predikant zijn, terwijl uit Schotland Pater Paul-Francis Spencer (Passionist) en uit Duitsland Pater Gregor Lenzen(Passionist-Provinciaal van Beieren en Oostenrijk) overkomen voor deze feestelijke dag. Verder verwachten we de Nederlandse Provinciaal Pater Leo Bos, alsmede verschillende andere priesters. Om 19.00 uur is er een Pontificale Hoogmis, waarna we in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze bidtocht toegezegd. afb0401 De route die we lopen is als volgt: kerk, Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C. Houbenstraat, kapel. We trekken door de kapel, vereren de relieken en ontbinden de bidtocht achterom in het park achter de kapel, terwijl we luisteren naar de klanken van de fanfare. Laten we dankbaar om Gods genade die we mogen ervaren door middel van onze Pater Karel zijn feestdag in blijdschap en met velen vieren Wij nodigen U allen uit tot deelname. Ook zou het mooi zijn indien U voor deze gelegenheid de Pater Karel vlag zou willen uithangen. Mogen we U voorstellen dat te doen vanaf zaterdagnamiddag 3 januari tot dinsdagochtend 6 januari. Dan bewijst de vlag opnieuw zijn dienst en krijgt het dorp weer even een feestelijke aanblik, trots als we mogen zijn op onze Heilige Dorpsgenoot!