Eerste verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Op dinsdag 3 juni a.s. gedenken we dankbaar en met gepaste trots dat verleden jaar onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis die onze dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf.

Het is vanwege die eerste verjaardag dat onze Bisschop Mgr. F. Wiertz te kennen heeft gegeven dit graag met ons te komen vieren, en wel op die bewuste dinsdag 3 juni om 19.00 uur met een Pontificale Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen.

Gebedsintenties op voorspraak van de H. Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie. In de H. Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

Van harte wordt U uitgenodigd deze Pontificale Eucharistieviering met de Parochianen van Munstergeleen mee te komen vieren. Aansluitend aan de Eucharistieviering is er gelegenheid de reliek van de Heilige Pater Karel te vereren.