Bidprentje Pater Karel (ook in andere talen)

Hieronder vindt u de tekst van het bidprentje van de Heilige Karel dat is uitgegeven door het Bisdom Roermond, en de versies van het Pater-Karel-gebed in het Duits, Engels, Latijn en Italiaans. De Franse versie volgt binnenkort.

Bidprentje Pater Karel (Bisdom Roermond)

Gebed om de voorspraak van de Heilige Pater Karel

Hemelse Vader, U vervulde de Heilige Pater Karel met Uw Heilige Geest. Uit liefde voor de Gekruisigde Christus bracht hij zijn leven in gebed door aan de voet van het Kruis. Vanaf het Kruis vertrok hij om de armen het Goede Nieuws te brengen, genezing voor zieken en stervenden en vergeving voor de zondaars. Zie nu naar Uw volk dat tot U bidt en geef dat wij zijn deugden, zijn vroomheid, zijn zuiverheid en ijver voor de zaligheid van de zielen mogen navolgen. Heilige Pater Karel geef ons door Uw voorspraak de genade die we nodig hebben. Leg nu vanuit de hemel Uw zegenende handen op onze kwalen en wonden, opdat wij de genaden mogen verkrijgen die wij door Uw tussenkomst vertrouwvol afsmeken…… Moge zo ons geloof verdiept, onze hoop vermeerderd en onze liefde versterkt worden. Zo bidden wij U door Christus onze Heer. Onze Vader… Wees gegroet Maria ... Eer aan de Vader… Heilige Pater Karel, bid voor ons.

Gebet zum Heiligen Pater Karel

Oratio ad Sanctum Carolum

Prayer for the Intercession of Saint Charles

Preghiera per P.Carlo Houben