Tekst van het Pater-Karel-lied

carlo-di-s-andrea1.jpg

"God zoekt zijn dienaars overal, ook hier in het Geleense dal." Dit is de eerste zin van het Pater-Karel-lied. Klik op 'meer' voor de hele tekst van het lied.

Heilige Pater Karel Houben

T: P.Penning de Vries sj.+1995/ M: L.Bourgois 1551

God zoekt zich dienaars overal

ook hier in het Geleense dal;

Jan Andries uit Munstergeleen

laat alles achter en gaat heen.

Hij laat familie, taal en streek,

het huis, de molen en de beek.

Men zendt hem over het Kanaal,

hij preekt er in een vreemde taal.

Eenmaal gegaan blijft hij voorgoed.

Ze zeggen dat hij wond’ren doet,

als hij geloof en leven wekt,

zijn zegenende handen strekt.

In Dublin is zijn nieuw tehuis,

als Passionist bij Jezus’ Kruis.

Veel mensen in hun leed en smart,

vinden bij hem een troostend hart.

Mount Argus biedt een vergezicht;

uit duister naar het nieuwe Licht,

dat hoop geeft, kracht en levensvreugd;

schenkt moed en ware christendeugd.

Laat Pater Karel zoals toen,

ook nu voor ons zijn wond’ren doen,

hij kreeg van God de hoogste eer,

en schenkt zijn zegen telkens weer.