In Memoriam: Pater Joachim

pater-joachim250.gif

Pater Joachim van der Heijden heeft de bekroning van zijn levenswerk helaas niet meer mogen meemaken. Afgelopen donderdag is hij op 78-jarige leeftijd overleden, slechts enkele dagen nadat de vieringen rond de heiligverklaring van mede-passionist Pater Karel waren afgerond.

Ruim 40 jaar, sinds 1966, stond zijn leven in dienst van Pater Karel en de kapel in Munstergeleen. Zijn gezondheid liet niet toe dat hij op 3 juni aanwezig mocht zijn in Rome bij de heiligverklaring, en ook niet bij de dankviering in Munstergeleen van afgelopen weekeinde. Zaterdagmiddag, terwijl in het feestpaviljoen de Ierse middag plaatsvondt, is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aanstaande dinsdag om 11.00 uur wordt hij herdacht in een eucharistieviering in de St Pancratiuskerk te Munstergeleen. De begrafenis vindt 's middags plaats op het kloosterkerkhof in Molenhoek. Rouwbrief

In 2003 raakte Pater Joachim, ook bekend als Pater Pierre, zwaar gewond bij een ernstig verkeersongeluk. Samen met Pastoor Broers was hij op weg naar de pauselijke nuntius in Den Haag met documenten die nodig waren in Rome voor de heiligverklaring van Pater Karel Houben. Ze kwamen in een file terecht, en werden vervolgens van achteren aangereden door een auto op volle snelheid, die niet in de gaten had dat er een file stond.

Van dit ernstig ongeluk is Pater Joachim nooit volledig hersteld. Zijn laatste levensjaren werden hierdoor, net als bij Pater Karel, een fysieke lijdensweg.

In 1988 is Pater Joachim in Munstergeleen komen wonen. Maar al lang daarvoor had hij de rol van vice-postulator van de kapel bij de Karelhoeve. Decennia lang is hij voor velen het aanspreekpunt geweest voor wat betreft Pater Karel.

Zelf heb ik hem in 1988 mogen interviewen voor een artikel over de zaligverklaring van Pater Karel in NRC Handelsblad, waar ik toen stage liep als journalist.

''Nog één wonder nodig voor heiligverklaring Pater Karel", was de kop van het artikel toen. Pater Joachim vond dat wel erg voorbarig - de officiële erkenning van het eerste wonder was immers net achter de rug; Karel zou hierdoor zalig verklaard worden. Voor de heiligverklaring was nog een tweede officieel wonder nodig, dat pas veel later zou volgen in de persoon van Dolf Dormans.

Lourdes-grot

Eén van de verworvenheden van Pater Joachim is de Lourdes-grot in de tuin nabij de Karel-kapel. In 1985 kreeg de kapel te maken met een forse overstroming. Grote hoeveelheden neerslag in het voorjaar lieten de Keutelbeek overstromen. Het water in de kapel kwam hierdoor één meter hoog te staan.

Zelf was ik indertijd, als jongen uit de buurt, één van de mensen die Pater Joachim hielp met het schoonmaken van de kapel. Een behoorlijk karwei, want de beek had een dikke laag modder achtergelaten. Het gaf mij de gelegenheid enkele dagen intensief met Pater Joachim op te trekken.

Nadat het water was weggetrokken bleek in de tuin achter de kapel een gat te zijn geslagen in de heg over een breedte van ruim vijf meter. Voor Pater Joachim stond het vast dat hiermee iets gedaan moest worden. Voor hem was het overduidelijk: de overstroming was een signaal van boven.

Door de groei van het aantal bezoekers raakt de kapel nu steeds voller, en biedt de Lourdes-grot de nodig ruimte voor extra kaarsen. Voor mij persoonlijk zal deze grot telkens weer verbonden zijn met een gedachte aan Pater Joachim.

Raymond Frenken