‘Helende handen' verschijnt op 4 juni

Nieuw boek over Pater Karel Houben

‘Helende handen, een leven in context’

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Pater Karel Houben, op 3 juni a.s., verschijnt bij uitgeverij X-Cago in Roermond het boek ‘Helende handen, een leven in context’. De uitgave, met als subtitel ‘Een geschiedenis van Pater Karel Houben in zijn en onze tijd’ werd geschreven door drs. Peer H.M. Boselie, stadsarchivaris van o.a. de gemeente Sittard-Geleen.

Pater Karel Houben (1821-1893). Zijn geboortehuis, zijn kapel, zijn leven, de aan hem toegeschreven onverklaarbare genezingen; alles rond de mystieke Pater Karel staat momenteel in het brandpunt van de belangstelling. Het nu verschenen boek dient niet om nieuwe geheimen te onthullen, maar om belangstellenden antwoord te bieden op de vraag waarom niet alleen in zijn geboortedorp Munstergeleen en in Ierland (Dublin), het land waarheen hij geroepen was, zijn naam verankerd is.

“Dat deze vrome en eenvoudige man uiteindelijk tot de eer der altaren werd geroepen, is niet te danken aan de stevige lobby die bij sommige andere heiligen zeker geholpen heeft, maar aan de katholieke gemeenschap waarin hij ook na zijn dood is blijven voortleven”, schrijft de auteur in zijn voorwoord.

Met het nieuwe boek – een eerste biografie over Pater Karel verscheen al in zijn overlijdensjaar 1893 – wil auteur Boselie Karel Houben vooral in een kader plaatsen. Een kader van opgroeien op het eenvoudige Limburgse platteland. Maar ook in een kader van hard werken met oude en jonge mensen voor wie het leven geestelijk of lichamelijk tegenzit. Eerst in Engeland en dan vooral onder de daar werkzame Ieren, maar bovenal in het Ierland van zijn tijd, de tweede helft van de 19e eeuw. Een tijd waarin de Rooms Katholieken het niet bepaald gemakkelijk hadden. Pater Karel droeg bij aan hun welbevinden. Niet door politieke uitspraken of daden, maar door bereikbaar en aanspreekbaar te zijn, een luisterend oor te hebben en waar hij kom de mensen met handoplegging te dienen.

In ‘Helende handen, een leven in context’ worden voorbelden van de wondere werken van Pater Karel omschreven. Alsook de faam die zijn krachten hem bezorgden en de druk die dat zijn hele leven lang op hem legde. Ondanks afscherming van de kloosters waar hij vertoefde bleef Pater Karel zich beschikbaar opstellen naar zijn medemens. Zijn mede-Passionisten noemden hun ‘Charles’ dan ook al heilig voordat hij dood was.

Over het rijke leven van Pater Karel Houben, zijn jeugd, zijn omgeving, zijn roeping, zijn bijzondere gaven en de laatste, ziekelijke jaren voor zijn dood gaat het prettig leesbare boek ‘Helende handen, een leven in context’. Het boek is voor belangstellenden extra interessant omdat het door de auteur rijkelijk is voorzien van historische foto’s en documenten, uit Nederlandse en Ierse archieven, wat de sfeer en de tijdgeest , de juiste ‘context’ zoals de auteur aangeeft, zeker ten goede komt.

Behalve van de auteur bevat het boek (volume 170 pagina’s) over Pater Karel ook inleidingen van burgemeester drs. G.M.J. Cox van Sittard-Geleen en van hulpbisschop mgr. Dr. E. de Jong.

‘Helende handen, een leven in context’ (ISBN 9789078074083) is vanaf 4 juni bij een geselecteerde boekhandels of via X-CAGO te koop. De verkoopprijs bedraagt € 15,90.