Mgr. Hurkmans, Bisschop van s' Hertogenbosch

In een stapvolle kapel celebreerde de Bisschop van s' Hertogenbosch Mgr. Antonius Hurkmans in de avond van 26 augustus de H.Mis. Hij toonde zich al eerder een vriend van Pater Karel daar hij al eens de plechtigheid ter herdenking van de Zaligverklaring in de parochiekerk vierde en aanwezig was het vorige jaar bij de dankmis en processie van 24 juni, na de Heiligverklaring. Was hij bij die laatste aanweizgheid gekweld door hevige pijnen vanwege een enorme hernia, vandaag kwam hij persoonlijk ter bedevaart om Pater Karel dank te zeggen en tevens te bidden voor het welzijn van het grootste diocees van het land waarvan hij de herder mag zijn. De aanwezige gelovigen sloten zich dan ook van harte in gebed en gezang bij zijn intenties aan: - Voor Bisschop Antonius Hurkmans, dat hij met inspiratie en beleid met hernieuwd elan leiding kan geven aan het bisdom s’ Hertogenbosch… - Voor hen die de keuze voor nieuwe hulpbisschoppen voor ’t bisdom Den Bosch moeten maken en beoordelen, dat de H.Geest hen wijsheid en inzicht schenke om tot heil van de Kerk de juiste mannen voor te dragen…. - Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven, dat voldoende jonge mensen de radicale stap voor een leven met Christus en de Kerk durven zetten…. - Voor allen die in de pastoraal van het bisdom s’ Hertogenbosch werkzaam zijn, dat zij met vreugde kunnen arbeiden in Gods wijngaard en zo velen weten te inspireren de weg van Christus te gaan…. Aan het einde van de H.Mis, na de Bisschoppelijke Zegen, ontving de Bisschop zelf de zegen met de Reliek van Pater Karel, waarna hij met deze Reliek de gelovigen zegende en ter verering aanbood. Moge Pater Karel zijn intenties met Zijn hemelse Zegen en Voorspraak begeleiden! Uiteraard konden we hem niet huiswaards laten gaan, zonder eerst koffie met versgebakken Limburgse aardbeienvla met slagroom. En dat 't hem goed deed, komend uit de traditie van de Bossche Bollen, mag U voor zeker aannemen. Overigens werd deze H.Mis rechtstreeks uitgezonden door de nieuwe Katholieke Radiozender "Radio Maria", die te vinden is op de Middengolf op 675 Mhz. www.radiomaria.nl