Norbertijen vereren Pater Karel

Het was een mooi beeld in de PC. Houbenstraat op dinsdagochtend 26 augustus, toen de novicenmeester van de Norbertijnerabdij van Tongerlo (B) samen met 6 jonge broeders in hun witte habijt aan kwamen wandelen om het heiligdom van Pater Karel te bezoeken. Eén van hen, broeder Ninian, was een oude bekende van Pater Karel.Hij is namelijk geboortig van Dublin, waar zijn ouders nog vlak bij Mount Argus wonen. Samen maakten zij een uitstapje door ons zuid Limburg, om na Pater Karel de crypte van Rolduc te bezoeken, de plek waar hun Stichter de H. Norbertus eens de H.Mis heeft gelezen in de 12e eeuw!

De Onze Lieve Vrouwabdij van Tongerlo is een gemeenschap van Norbertijnen sedert 1130. Een bruisende gemeenschap! Wat een zegen als je als kloostergemeenschap in deze dagen zes jonge novicen rijk mag zijn! Een teken van een goede onderlinge geest, trouwe observantie en geestelijke vitaliteit! Dat straalden deze jonge broeders dan ook van harte uit, in opgewekte blijheid en tegelijk innige devotie bij 't gebed rond de Reliek van Pater Karel en de verering ervan. zie ook: www.tongerlo.org en www.jongerlo.org