Bijna 500 Limburgers naar Rome

MUNSTERGELEEN, 30 maart -- Als de voortekenen niet bedriegen wonen zeker 500 Limburgers de heiligverklaring van de Munstergeleense Pater Karel op zondag 3 juni in Rome bij.

De Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB) in Maastricht, die de bedevaart naar Rome op verzoek van de Munstergeleense stichting Pater Carolus Houben organiseert, heeft al 240 aanmeldingen voor de vliegreis. Daarnaast hebben zich ruim 150 personen bij het bureau gemeld die op eigen gelegenheid naar Rome gaan.

"Afhankelijk van de nieuwe aanmeldingen organiseren we nog meer vliegtuigstoelen. Daarnaast bieden we pelgrims de mogelijkheid om per luxe touringcar naar Rome te reizen”, zegt de heer Olivier Dols, directeur van de OLB.

Dit bureau organiseert al ruim 80 jaar reizen naar Lourdes en andere bedevaartplekken. De OLB biedt een vierdaagse vliegbedevaart en een achtdaagse busbedevaart naar Rome aan.

Op het programma staat uiteraard het bijwonen van de eucharistieviering waarin paus Benedictus XVI pater Karel en nog drie anderen heilig zal verklaren. In het programma is ook voorzien in een eigen eucharistieviering voor de Nederlandse pelgrims in Rome met bisschop Frans Wiertz. Verder worden de pelgrims rondgeleid langs een aantal bekende plekken in Rome.

Pelgrims die op eigen gelegenheid naar de heiligverklaring gaan, kunnen zich tijdens de viering op het Sint Pietersplein aansluiten bij de Nederlandse groep. Bij de OLB kunnen ze daarvoor toegangskaarten bestellen.”Inmiddels hebben zich hiervoor al 150 personen bij ons gemeld”, aldus Dols.