Geslaagde bedevaart naar "het Ierland van Pater Karel"

Gepost in Bedevaart

Onder leiding van de S.L.O.B. (Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten) had van 3 tot 8 juli de eerste officiële bedevaart plaats vanuit Munstergeleen naar Pater Karel in Dublin. Met 47 pelgrims op weg, met als reisleiders Sabine Gerardts en Chantal Piters van de S.O.L.B en verder Pastoor H. Gerfen als kundige gids en Pastoor H. Broers voor het geestelijke programma. Het waren enerverende dagen, met spanning en emotie. Voor velen werd een lang gekoesterde wens werkelijkheid: Pater Karel te bezoeken in het land waar hij werkte en begraven ligt. Het was dan ook een emotioneel moment toen bij aanvang van de eerste H.Mis in de Passionistenkerk van Mount Argus ons bekende mooie Pater Karellied uit volle borst werd gezongen. Na de openingsmis volgde een indrukwekkende reis door Ierland langs allerlei plaatsen van devotie en bezienswaardigheid. Een pelgrim geeft verslag in onderstaand artikel. Doch, we konden de reis niet beginnen, en op 8 juli huiswaards keren zonder aan de tombe van Pater Karel op de eerste en laatste dag ons Limburgs Volkslied uit volle borst te doen klinken!

H.Vader schenkt solideo

Gepost in Pater Karel

Onze H.Vader Paus Benedictus heeft aan pastoor en gemeenschap van Munstergeleen bij gelegenheid van de eerste verjaardag van de Heiligverklaring van Pater Karel een door hem gedragen solideo geschonken. Dit om ons deze grootse gebeurtenis in herinnering te blijven houden, alsmede onze verbondenheid met Christus' Plaatsbeleder op aarde.

Aan Kardinaal Saraiva Martins was de eer, na het welkom gesproken door de pastoor, dit kostbare kleinood te onthullen voor de aanvang van de Pontificale Hoogmis van 28 juni. Het solideo is voorzien van begeleidend schrijven van de privé-secretaris Mgr. G. Gänswein, hetgeen de uniciteit en echtheid garandeerd. Wij zijn onze H.Vader met grote trots, dankbaar voor dit geschenk! Onze dank gaat ook uit naar de glasblazer en meubelmaker die het schrijn vervaardigden.

Hartelijk onthaal Kardinaal Saraiva Martins

Gepost in Pater Karel

Eindelijk eens een Pater Karel festiviteit met zon, onder dezelfde Limburgse zon waaronder Pater Karel geboren werd, mocht Zijne eminentie José Kardinaal Saraiva Martins zaterdag 28 juni zijn geboortehuis betreden. Daarna was er ontvangst op de pastorie, om vervolgens een Pontificale Hoogmis op te dragen.

De laatste alinea's van de preek van Zijne Eminentie waren als volgt: Als ik vandaag spreek over Pater Karel, over Petrus en Paulus en U iets zou willen aanreiken waar we wat mee kunnen dan zou ik zeggen: probeer te doen zoals deze mannen: Houden van de Kerk, je leven geven voor de Kerk. Kijk, ook de Kerk in onze dagen lijkt soms een moeizaam geheel, niet anders dan het was in de tijd van het begin waar Petrus en Paulus de weg moesten banen. Niet anders dan de barre omstandigheden in het arme Ierland waar Pater Karel ging missioneren. Desondanks bestaat de Kerk nog steeds – en zal ze bestaan – omdat er mensen zijn die geloven in de liefdevolle God en daarom van die Kerk en haar mensen willen houden. Omdat er mensen zijn die willen blijven zoeken naar wat ons samen bindt: de ene Jezus Christus. Wij getuigen hier door ons gelovig samenkomen, dat we er nog steeds hoop en toekomst in zien. Dat we door alle menselijkheid heen toch Gods liefde voor ons allen herkennen. Niet afhaken ondanks tegenvallers. Zoals de eerste apostelen, zoals Pater Karel steeds omwille van die liefdevolle God houden van die Kerk, ondanks… En dan: je leven geven: er zelf getuigend in gaan staan, sommigen met woorden, anderen door levensvoorbeeld. Maar steeds concreet jij met jouw talenten en mogelijkheden. Niet alleen wij priesters doen dat, maar ook al die mensen die hart hebben voor de zaak en daar vele uren insteken: de bidders en de vrijwillig(st)ers die de Kerk mee draaiend houden. Al die ijverige mensen die misschien thuis of in de familie- op kennissenkring regelmatig moeten bloeden voor hun blijvende inzet, zo van “Waarom doe je dat nog, in die Kerk…” Al die mensen die ondanks menselijke tegenstellingen tóch doorgaan. Dat, broeders en zusters, is de Kerk van Petrus en Paulus, de Kerk van Pater Karel, de Kerk van ons allemaal. Een Kerk van God en Jezus Christus, omwille van het heil en geluk van mensen, maar soms ook een Kerk van mensenwerk. Een Kerk om van te houden, je leven voor te geven, een Kerk van heiligen, om te heiligen en voor heiligen. Amen.

Pater Karelwater

Gepost in Pater Karel

Op maandag 16 juni was het weer een dag werken geblazen voor de Dames Banchi, Rulkens en Sieben. Met nijvere handen startten zij om 09.00 uur om een grote voorraad lege flesjes van etiket te ontdoen, en met water te vullen. Een heel karwei, het bleken er dit keer 800 van 1/2 liter te zijn, wat goed is voor 400 liter gezegend Pater Karelwater. Om 15.00 uur was alles gevuld en kon de Pastoor het zegengebed uitspreken en alle flesjes met de reliek van Pater Karel dompelen. Vervolgens werden de dopjes er op gedraaid en de stickers geplakt. Vermoeid maar voldaan kon de dag om 19.00 uur besloten worden. Dit alles ter voorbereiding van de jaarlijkse biddag ter ere van Pater Karel op de laatste zondag van juni, de 29e. Dames, bedankt voor dit mooie werk, we kunnen de komende maanden weer wijwater verstrekken aan de pelgrims.

Romeinse Curie-Kardinaal op bezoek

Gepost in Pater Karel

Ons valt te eer te beurt op zaterdag 28 juni de Vaticaanse Curie-Kardinaal, Zijne Eminentie José Saraiva-Martins in Munstergeleen te mogen verwelkomen. Hij is de Prefect (=hoofd) van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en als zodanig ook degene onder wiens verantwoordelijkheid het hele proces ter heiligverklaring van onze Pater Karel zich ontwikkelde. Naast het coördineren en in de verschillende fasen de besluitvormende vergaderingen voor te zitten, was hij persoonlijk de laatste instantie die de H.Vader het uiteindelijke advies gaf om -gezien het positieve verloop van de procedure-gerust tot heiligverklaring over te gaan. De Kardinaal zal in de namiddag van zaterdag 28 juni arriveren en privé een bedevaartsbezoek brengen aan de kapel en het geboortehuis van Pater Karel. Om 18.30 uur zal hij in de parochiekerk een Pontificale Hoogmis celebreren, die voor de gelegenheid wordt opgeluisterd door ons kerkelijk Zangkoor. Concelebranten zullen o.a. zijn: de Secretaris van de Kardinaal; Pater Dr. Bonifatius Honings O.Carm uit Rome, H.Broers, pastoor van Munstergeleen en G. Coumans priesterzoon van MUnstergeleen. Kardinaal Saraiva Martins werd te Portugal geboren op 6 januari 1932. In 1957 werd hij priester gewijd en was vele jaren Dogmatiek-Professor aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana te Rome. In 1988 werd hij gewijd tot Aartsbisschop en als zodanig benoemd tot Secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding. Sinds 1998 is hij Prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. In februari 2001 werd hij Kardinaal gecreëerd. Wij mogen er als gemeenschap groots op gaan dat hij eigener beweging te kennen gaf ter bedevaart naar Pater Karel te willen komen. Een hoger geplaatste gast mochten we tot op heden in onze gemeenschap nog niet begroeten! Laten wij ons daarom ook van onze beste kant zien, en met velen deze unieke Hoogmis bijwonen! De predicatie zal kort en Italiaans zijn, maar direct in het Nederlands vertaald door Pater Bonifatius Honings. Overigens zal hij de dag er na, zondag 29 juni te Steijl de medestichteres van de Blauwe Missiezusters, Zuster Maria Jozefa Hendrina Stenmanns Zalig verklaren.