Zonovergoten verjaardagsfeest

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Munstergeleen

Eindelijk, een feestdag van Pater Karel waarop we snakten naar verfrissing! Het was de 3e juni van dit jaar een in alle opzichten stralende verjaardag! In de ochtenduren was er belangstelling rond de heiligverklaring door de programmamakers van L1 Radio en TV. Om 19.00 uur was er een Pontificale Hoogmis in de parochiekerk, gecelebreerd door onze Hulpbisschop Mgr. Dr. E. de Jong, in concelebratie met Pastoor H. Broers,  Pastoor S. Nevelstein, Pastoor Dr. R. Goertz, en namens de Passionisten Pater Martin de Korte. De diaconale assistenten waren H. Bosch uit Meerssen en G. Lomme uit Guttecoven.

Vierde verjaardag Heiligverklaring Pater Karel

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Munstergeleen

De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden.  Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.

Paus Johannes Paulus II, Zalig !

Geschreven door pastoorbroers. Gepost in Algemeen kerknieuws

Op zondag 1 mei werd te Rome Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Een intens mooie plechtigheid, met een gegantisch aantal pelgrims, 1,5 miljoen. Aanvankelijk uitgelaten, daarna oprecht devoot werd de H.Mis gevolgd. Namens Munstergeleen was Pastoor H.Broers er bij aanwezig.

Viering 118e. sterfdag Heilige Pater Karel Houben te Munstergeleen

Gepost in Pater Karel

Op woensdag 5 januari 2011 viert Munstergeleen de 118e. sterfdag van de Heilige Pater Karel Houben. Om 19.00 uur wordt in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen met als hoofdcelebrant de Bisschop van Breda, Mgr. Dr. J. van den Hende, een Pontificale Hoogmis opgedragen. Evenals voorgaande jaren worden er een aantal concelebranten, waaronder de Provinciaal van de Nederlandse Passionisten Pater Leo Bos C.P., Paters Passionisten uit Rome en Nederland, alsmede Priesters uit het Bisdom Roermond verwacht. Na afloop van de Eucharistieviering zal er in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis van Pater Karel worden getrokken om de relieken te vereren. Fanfare Juliana uit Munstergeleen en het Kerkelijk Zangkoor van de Parochie St. Pancratius zullen dit alles opluisteren.

Mooie bid- wandeltocht t.e.v. Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Op zaterdag 16 oktober jl. werd de jaarlijkse bid- wandeltocht gehouden om de zaligverklaring van Pater Karel te herdenken. Het is inmiddels 22 jaar geleden dat Pater Karel Zalig werd verklaard, dit werd gevolgd door zijn Heiligverklaring op 3 juni 2007, en het was dit jaar dan ook de 22e. bid- wandeltocht. Om 7.00 uur 's-ochtends werd begonnen met een Eucharistieviering in de Pater Karel kapel opgedragen door pastoor H. Broers voor de intenties van de deelnemers.

Wandel- bidtocht t.e.v. H. Pater Karel

Gepost in Pater Karel

Zaterdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringsdag) zal in Munstergeleen weer de jaarlijkse wandel- bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel gehouden worden. Dit jaar valt dit samen met het begin van de herfstvakantie van de scholen. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de Pater Karel kapel, waar we beginnen met een H. Mis tot intenties van de deelnemers. De tocht is ongeveer 10 km. lang. Onderweg zal bij vijf veldkruisen voor elkaars intenties een tientje van de Rozenkrans worden gebeden. De route is als volgt: vanaf de kapel via het recreatiegebied Windraak naar Oirsbeek (Fatimagrot), dan naar Doenrade van hieruit richting Windraak waar bij de Zusters van het Kostbaar Bloed een koffiestop wordt gemaakt (kosten voor eigen rekening), vervolgens richting parochiekerk van Munstergeleen, waar we afsluiten met een het zingen van het Pater Karellied en de zegen met de reliek van Pater Karel Met deze tocht willen we op deze wijze de herinnering levend houden aan de dag waarop Pater Karel Zalig verklaard werd in 1988, omdat deze datum terecht overvleugeld is door de Heiligverklaringsdatum maar evengoed niet in de vergetelheid mag raken voor ons als trouwe vereerders! Welkom aan alle goede lopers!